Novosti

Nova adresa ZTS Antene u Prištini

Obavještavamo vas da je kancelarija Antene Zajedničkog tehničkog sekretarijata Ipa programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo promijelnila lokaciju.   Nova adresa je:   Zgrada PRIME, ulica “Tirana”, Ulaz D, 5. sprat, kancelarija 53, Priština, Kosovo.

Read More »

Organizovana obuka „Osnove 3D štampanja“

U okviru projekta „Samozapošljavanje i socijalno preduzetništvo za mlade“ u periodu od 6-7. jula u Podgorici orrganizovana je obuka „Osnove 3d štampanja“.   Cilj ove obuke je da polaznici upoznaju svijet 3D-a, kao i kako da se iskoristi 3D tehnologija za njihove profesionalne poduhvate. Polaznici su stekli znanje o načinu …

Read More »

Održan koordinacioni sastanak o tematskim stazama

U toku je koordinacioni sastanak o tematskim stazama na Kosovu i u Crnoj Gori, u sklopu projekta prekogranične saradnje “Uklete planine – izvrsna destinacija na otvorenom” koji finansira EU, a sprovode Regionalna razvojna agencija – Zapad (RDA-West) i Opština Peć sa Kosova, te Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i …

Read More »

Karta prihvatljivih područja