Njoftime

Publikohet numri i nëntë i buletinit “Përmirësimi i Bashkëpunimit”

Kemi kënaqësi t’ju prezantojmë botimin e nëntë të buletinit “Përmirësimi i Bashkëpunimit” përgatitur nga Sekretariati i Përbashkët Teknik i IPA II Programeve të Bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë 2014-2020. Në këtë botim ju informojmë mbi: Projektet e financuara brenda thirrjes së parë …

Read More »

Përfituesit e Thirrjes së dytë brenda Programit Mal i Zi – Kosovë kanë filluar zbatimin e projekteve me vlerë prej 2,4 milion euro

Nga ceremonia solemne e cila është organizuar me rastin e fillimit të zbatimit të projekteve të kontraktuara nga Thirrja e dytë në kuadër të IPA Programit të bashkëpunimit ndërkufitarë Mali i Zi-Kosovë 2014-2020 të financuar nga Bashkimi Evropian, u dërgua mesazhi  që nismat e vlefshme ndërkufitare që Mali i Zi …

Read More »

Ditët Informuese për aplikantët potencialë nga Kosova në kuadër të Ipa programeve të bashkëpunimit ndërkufitar Mal i Zi – Kosovë të planikifiuara në janar të vitit 2021

Në kuadër të aktiviteteve promovuese dhe përgatitore që zbatohen para publikimit të Thirrjeve të treta për dërgimin e projekt-propozimeve, Sekretariati i Përbashkët Teknik, në bashkëpunim me Strukturat Operative (Zyra për Integrime Evropiane e Malit të Zi, Ministria e Financave e Malit të Zi– Drejtoria për Financimin dhe Kontraktimin e Asistencës …

Read More »