Njoftime

Ftesë për Ofertë – Hapësirë me qira

Në kuadër të programeve të Asistences Teknike, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (Republika e Kosovës) fton të gjithë të interesuarit të dërgojnë ofertën e tyre për dhënien me qira të hapësirave në Prishtinë, për vendosjen e tre zyrave të programeve të mëposhtme të bashkëpunimit ndërkufitar (BNK):   Zyra e Sekretariatit të …

Read More »

Programi IPA: në Petnjica oborri sanitar me pajisje për presionin e mbeturinave dhe sanimi i deponimeve të paligjshme

Në Prishtinë, më 16 nëntor, u mbajt ceremonia solemne lidhur me projektet e përzgjedhura në kuadër të Thirrjes së Parë për Programin e Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA-Mali i Zi-Kosovë 2014-2020. Në emër të Komunës së Petnjicës, në ceremoni morën pjesë kryetari i Komunës së Petnjicës, Samir Agoviq dhe këshilltari i tij, …

Read More »

Përfunduan trajnimet për aplikuesit potencijal të IPA programit të bashkëpunimit ndërkufitar Mal i Zi- Kosovë 2014-2020

Sekretariati i Përbashkët Teknik me mbështetjen e Strukturave Operative të Programit (Zyren për Integrime Evropiane në Mal të Zi, Ministrinë e Financave të Malit të Zi – Drejtoria për Financimin dhe Kontraktimin e Asistencës së BE-së dhe Ministria e administrimit të pushtetit lokal e Republikës së Kosovës) organizoi dy trajnime …

Read More »

Harta e Zonës së Lejuar