Novosti

Organizovana obuka „Osnove 3D štampanja“

U okviru projekta „Samozapošljavanje i socijalno preduzetništvo za mlade“ u periodu od 6-7. jula u Podgorici orrganizovana je obuka „Osnove 3d štampanja“.   Cilj ove obuke je da polaznici upoznaju svijet 3D-a, kao i kako da se iskoristi 3D tehnologija za njihove profesionalne poduhvate. Polaznici su stekli znanje o načinu …

Read More »

Održan koordinacioni sastanak o tematskim stazama

U toku je koordinacioni sastanak o tematskim stazama na Kosovu i u Crnoj Gori, u sklopu projekta prekogranične saradnje “Uklete planine – izvrsna destinacija na otvorenom” koji finansira EU, a sprovode Regionalna razvojna agencija – Zapad (RDA-West) i Opština Peć sa Kosova, te Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i …

Read More »

KONKURS ZA ANGAŽOVANJE NEZAVISNIH OCJENITELJA PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE CRNA GORA – ALBANIJA I CRNA GORA – KOSOVO 2014-2020

Kancelarija za evropske integracije Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom finansija Crne Gore – Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava pomoći Evropske unije, Ministarstvom za Evropu i vanjske poslove Republike Albanije i Ministarstvom administracije lokalne samouprave Republike Kosovo, objavljuje konkurs za angažovanje nezavisnih ocjenitelja predloga projekata u okviru programa prekogranične …

Read More »

Karta prihvatljivih područja