Home / Novosti / Održan koordinacioni sastanak o tematskim stazama

Održan koordinacioni sastanak o tematskim stazama

U toku je koordinacioni sastanak o tematskim stazama na Kosovu i u Crnoj Gori, u sklopu projekta prekogranične saradnje “Uklete planine – izvrsna destinacija na otvorenom” koji finansira EU, a sprovode Regionalna razvojna agencija – Zapad (RDA-West) i Opština Peć sa Kosova, te Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije i Touristička oranizacija Plav iz Crne Gore.

 

Peć, 03.07.2020. godine

Next Prev

 

 

 

Next Prev