Home / Novosti

Novosti

Održane prve obuke za korisnike Prvog poziva u okviru Ipa Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo

Organizovane su dvije od četri predviđenih obuka od strane Ugovornog tijela (CFCU), Kancelarije za evropske integracije Crne Gore, Ministarstva za administraciju lokalne samouprave Republike Kosovo i Zajedničkog Tehničkog Sekretarijata za IPA programe prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo 2014 – 2020 (ZTS), kao dio aktivnosti …

Read More »

Ugovoreno šest projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020

Početak sprovođenja šest projekata izabranih u okviru Prvog poziva IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020 svečano je obilježen danas u Prištini.   Šefica Operativne strukture Kosova u Ministarstvu administracije lokalne samouprave Republike Kosovo Rozafa Ukimeraj pozdravila je sve učesnike događaja i saopštila da je u okviru otvorenog …

Read More »

Održane radionice i treninzi za preko 80 potencijalnih aplikanata Ipa Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo

Zajednički tehnički sekretarjat za Ipa Programe prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Crne Gore, Ministarstvom finansija Crne Gore – Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) i Ministarstvom za administraciju lokalne samouprave Republike Kosova, organizovao je …

Read More »

Program rada za bespovratna sredstva (grantove) – Ipa Program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014- 2020

Program rada za bespovratna sredstva  (grantove) u Crnoj Gori, koji je predstavljen od strane Ministarstva finansija, odnosno Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, za Ipa Program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020 u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć 2014-2020 (Ipa II) za Drugi poziv za dostavljanje prijedloga …

Read More »

Projektne klinike zakazane za 26. oktobar 2018. u Đakovici i 2. novembar 2018. u Beranama

U okviru pripremnih aktivnosti prije objave Drugog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga, zajednički tehnički sekretarijat u saradnji sa operativnim strukturama dvije zemlje učesnice (Kancelarija za evropske integracije Crne Gore, Ministarstvo finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći i Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave Republike Kosova) …

Read More »

Obuke na temu upravljanja projektnim ciklusom zakazane za 23.-25. oktobar 2018. u Đakovici (Kosovo) i 30. oktobar – 1. novembar 2018. u Beranama (Crna Gora)

U okviru pripremnih aktivnosti prije objave Drugog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga, Zajednički tehnički sekretarijat u saradnji sa operativnim strukturama dvije zemlje učesnice (Kancelarija za evropske integracije Crne Gore, Ministarstvo finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći i Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave Republike Kosova) …

Read More »

Održan treći sastanak Zajedničkog odbora za nadgledanje IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020

Treći sastanak Zajedničkog odbora za nadgledanje IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020 održan je 25. i 26. septembra 2018. godine u Prištini, tokom kojeg se razmatrala lista projekata predloženih za finansiranje u okviru Prvog poziva kao i donešena odluka o fokusiranju Drugog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga. …

Read More »

Kancelarija Antene ZTS-a u Prištini počela sa radom u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo

Od aprila 2018. u Prištini je počela sa radom Kancelarija Antene Zajedničkog Tehničkog Sekretarijata (ZTS) za IPA II Programe prekogranične saradnje Crna Gora- Albanija i Crna Gora – Kosovo 2014-2020. Kancelarija Antene Zajedničkog Tehničkog Sekretarijata je sada funkcionalna i nalazi se u Garibaldijevoj ulici u centru Prištine. Projektni službenik je …

Read More »

Održani tematski sastanci u 30 opština u programskom području oba programa

Zajednički Tehnički Sekretarija (ZTS) za IPA II Programe prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo, u saradnji sa Operativnim Strukturama (OS) programa, organizovao je tematske sastanke sa predstavnicima opština i lokalih institucija/preduzeća u prihvatljivim područjima u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna …

Read More »

Predstavljena dostignuća u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora- Kosovo 2011-2013

U Podgorici 19 januara 2018. organizovana je završna konferencija IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo 2011-2013 na kojoj su predstavljeni postignuti rezultati u okviru ovog programa. U uvodnom obraćanju govorio je Aleksandar Andrija Pejović, ministar evropskih poslova Crne Gore koji je naglasio najvažnija dostignuća u okivru implementacije devet projekata, koji …

Read More »