Home / Novosti

Novosti

Organizovana obuka „Osnove 3D štampanja“

U okviru projekta „Samozapošljavanje i socijalno preduzetništvo za mlade“ u periodu od 6-7. jula u Podgorici orrganizovana je obuka „Osnove 3d štampanja“.   Cilj ove obuke je da polaznici upoznaju svijet 3D-a, kao i kako da se iskoristi 3D tehnologija za njihove profesionalne poduhvate. Polaznici su stekli znanje o načinu …

Read More »

Održan koordinacioni sastanak o tematskim stazama

U toku je koordinacioni sastanak o tematskim stazama na Kosovu i u Crnoj Gori, u sklopu projekta prekogranične saradnje “Uklete planine – izvrsna destinacija na otvorenom” koji finansira EU, a sprovode Regionalna razvojna agencija – Zapad (RDA-West) i Opština Peć sa Kosova, te Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i …

Read More »

KONKURS ZA ANGAŽOVANJE NEZAVISNIH OCJENITELJA PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE CRNA GORA – ALBANIJA I CRNA GORA – KOSOVO 2014-2020

Kancelarija za evropske integracije Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom finansija Crne Gore – Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava pomoći Evropske unije, Ministarstvom za Evropu i vanjske poslove Republike Albanije i Ministarstvom administracije lokalne samouprave Republike Kosovo, objavljuje konkurs za angažovanje nezavisnih ocjenitelja predloga projekata u okviru programa prekogranične …

Read More »

Otkazani događaji

Poštovani potencijalni aplikanti i korisnici grantova,   Usljed vanrednih okolnosti i evolucije virusa COVID-19 u regionu i imajući u vidu da to direktno utiče na organizaciju informativih dana/radionica koji su planirani za 19. mart u Peći, 20. mart u Đakovici, 23. mart na Cetinju, 25. mart u Plavu, 26. mart …

Read More »

Održana radionica “Od ideje do prototipa”

Tri fantastična dana tokom radionice “Od ideje do prototipa”. Pored socijalnog preduzetništva i inovacija, učesnici iz opština Peć, Istok i Dečan imali su jedinstvenu priliku da čuju priče o tome kako informaciona tehnologija nastavlja da doprinosi stvaranju uspješnih start-up kompanija i novih radnih mesta.   Uz pomoć i savjete mentora, …

Read More »

Poziv za podnošenje predloga za zakup kancelarijskih prostorija (Kosovo)

Ministarstvo administracije lokalne samouprave (Kosovo) poziva zainteresovane kompanije/agencije/ pojedince da podnesu ponude za obezbijeđivanje kancelarijskog prostora za potrebe Zajedničkog tehničkog sekretarijata za program prekogranične saradnje Kosovo – Sjeverna Makedonija, Kancelarije antene za program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo i Kancelarije antene za program prekogranične saradnje Albanija – Kosovo.   …

Read More »

Poziv na ponudu – Iznajmljivanje kancelarijskog prostora

Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave (Kosovo), u okviru programa tehničke pomoći, poziva sve zainteresovane da podnesu svoju ponudu za davanje u zakup poslovnog prostora u Prištini za postavljanje tri kancelarije programa prekogranične saradnje (PGS):   Kancelarija Zajedničkog tehničkog sekretarijata, Program PGS Kosovo – Sjeverna Makedonija; Kancelarija Antene Zajedničkog tehničkog sekretarijata, …

Read More »

Mjesec podizanja svijesti o raku dojke

U okviru projekta CARES – Prekogranične akcije u sektoru reproduktivnog zdravlja, FORS Montenegro i ECMI Kosovo – Evropski Centar za manjinska pitanja sproveli su niz aktivnosti. Naime, izrađeni su promotivni TV spotovi i započelo se sa emitovanjem, a završena je opsežna kampanja u svijetlu obilježavanja oktobra kao mjeseca podizanja svijesti …

Read More »