Home / Novosti / Info dani/Forumi za traženje projektnih partnera u održani u Peći i Podgorici

Info dani/Forumi za traženje projektnih partnera u održani u Peći i Podgorici

Zajednički tehnički sekretarijat Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo 2014-2020, u saradnji sa operativnim strukturama programa, Kancelarijom za evropske integracije Crne Gore, Ministarstvom finansija Crne Gore – Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) i Ministarstvom za administraciju lokalne samouprave Republike Kosova organizovao je Info dane/Forume za traženje projektnih partnera.

 

Kao dio pripremnih aktivnosti prije objavljivanja Drugog poziva za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Ipa Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020, ovi događaji su održani u Peći (Kosovo) 27. decembera 2018. godine i u Podgorici (Crna Gora) 11. januara 2019. godine.  Na Info danima/Forumima za traženje projektnih partnera prisustvovalo je ukupno 81 učesnika kao predstavnici opština, nevladinih organizacija, obrazovnih i drugih institucija iz obje zemlje.

 

Cilj događaja je bio informisanje učesnika o Ipa Programu prekogranične saradnje Crne Gora – Albanija 2014-2020, principima prekogranične saradnje i ukupnom sadržaju aplikacionog paketa. Štaviše, učesnici su učestvovali u tematskim radionicama od posebnog interesa za njih, što im je omogućilo da podijele projektne ideje, identifikuju potencijalne partnere, razmjene kontakte i kreiraju osnovu za buduće moguće partnerstvo sa potencijalnim kandidatima sa druge strane granice.

Next Prev

 

 

 

Next Prev

Učesnici su informisani o predstojećem pozivu u okviru ovog Ipa programa. Tematski prioriteti programa koji su razmatrani među partnerima i koji će biti pokriveni Drugim pozivom za podnošenje projektnih prijedloga, u skladu sa objavljenim Radnim programom, su:

 

  • Podsticanje zapošljavanja, mobilnost radne snage i socijalna i kulturna inkluzija s obje strane granice; i
  • Promocija turizma, kulturnog i prirodnog nasljeđa.

Ukupan indikativni iznos koji će biti na raspolaganju za Drugi poziv je 2,040,000.00 eura.

Pažnja:

Ukoliko tražite projektnog partnera molimo vas da provjerite našu alatku za pretragu projektnih partnera: https://cbc-mne-kos.org/partner-list-and-search/.