Home / Uncategorized / Info dani u okviru Ipa Programa prekoganične saradnje Crna Gora – Albanija i Grna Gora – Kosovo održani tokom januara 2021. godine

Info dani u okviru Ipa Programa prekoganične saradnje Crna Gora – Albanija i Grna Gora – Kosovo održani tokom januara 2021. godine

Info dani, kao dio promotivnih i pripremnih aktivnosti za raspisivanje Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020 održani su tokom januara 2021. godine preko MS teams on-line platforme. Info dane je organizovao Zajednički tehnički sekretarijat, u saradnji s operativnim strukturama programa (Kancelarijom za evropske integracije Crne Gore, Ministarstvom finansija Crne Gore – Direktoratom za finansiranje i ugovaranje EU sredstava (CFCU), Ministarstvom za Evropu i spoljne poslove Republike Albanije i Ministarstvom za lokalnu samoupravu Republike Kosova).

 

U okviru oba Programa održano je ukupno šest Info dana prema sljedećem rasporedu:

  • Za potencijalne aplikante iz opština Budva, Cetinje i Danilovgrad održan je 11. januara 2021. godine za Ipa Program prekogranične saradnje Crna Gora –Albanija;
  • Za potencijalne aplikante iz opština Kolašin, Mojkovac i Bijelo Polje održan je 12. januara 2021. godine za Ipa Program prekogranične saradnje Crna Gora –Kosovo;
  • Za potencijalne aplikante iz opština Bar, Ulcinj, Podgorica, Tuzi, Berane, Andrijevica, Plav, Petnjica, Gusinje i Rožaje održan je 13. januara 2021. godine za oba Ipa Program prekogranične saradnje;
  • Za potencijalne aplikante iz opština Đakovica, Junik, Deçan, Peć, Istok i Klina održan je 14. januara 2021. godine za Ipa Program prekogranične saradnje Crna Gora –Kosovo;
  • Za potencijalne aplikante iz opština Fushe Arrez, Kurbin, Liješ, Malesi e Madhe, Mirdita, Puka, Skadar, Tropoja i Vau i Dejes održan je 19. i 22. januara 2021. godine za Ipa Program prekogranične saradnje Crna Gora –Albanija;

Uzimajući u obzir propisane zdravstvene mjere povezane sa pandemijom COVID-19 koje su na snazi u Crnoj Gori, Kosovu i Albaniji, Info dani su održani preko MS teams on-line platforme. Info dani su bili propraćeni od strane 135 učesnika, koju su bili u mogućnosti da postave i pitanja i dobiju odgovore vezano za različite aspekte ova dva Ipa programa prekogranične saradnje.

 

Tokom Info dana, učesnici su imali priliku da budu informisani o programima prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i/ili Crna Gora – Kosovo 2014-2020 (tematskim prioritetima, specifičnim ciljevima, prihvatljivim aktivnostima, prihvatljivim oblastima, sredstvima), narednim aktivnostima predviđenim u okviru programa i narednim Pozivima za dostavljanje prijedloga projekata. Pored toga, tokom Info dana predstavljena su opšta pravila prekograničnog partnerstva i okvirni sadržaj Aplikacionog paketa.