Home / Novosti / Info dani za potencijalne aplikante sa Kosova u okviru Ipa Programa prekoganične saradnje Grna Gora – Kosovo zakazani za januar 2021. godine

Info dani za potencijalne aplikante sa Kosova u okviru Ipa Programa prekoganične saradnje Grna Gora – Kosovo zakazani za januar 2021. godine

U okviru promotivnih i pripremnih aktivnosti za raspisivanje Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata, Zajednički tehnički sekretarijat, u saradnji s operativnim strukturama programa (Kancelarijom za evropske integracije Crne Gore, Ministarstvom finansija Crne Gore – Direktoratom za finansiranje i ugovaranje EU sredstava (CFCU) i Ministarstvom za lokalnu samoupravu Republike Kosova) vas poziva da učestvujete na Info danu u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020.

 

Uzimajući u obzir propisane zdravstvene mjere povezane sa pandemijom COVID-19, Info dan će se održati 14. januara 2021. godine preko MS teams on-line platform, sa početkom u 10.00 časova.

 

Blagovremeno ćete dobiti link preko kojeg ćete pristupiti ovom on-line događaju.

 

Ovaj događaj će biti organizovan za potencijalne aplikante iz opština Đakovica, Junik, Deçan, Peć, Istok i Klina. Tokom Info dana, učesnici će imati priliku da se informišu o Ipa Programu prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020 (tematskim prioritetima, specifičnim ciljevima, prihvatljivim aktivnostima, prihvatljivim oblastima, sredstvima), narednim aktivnostima predviđenim u okviru programa i narednim Pozivima za dostavljanje prijedloga projekata. Pored toga, tokom Info dana će biti predstavljena opšta pravila prekograničnog partnerstva i okvirni sadržaj Aplikacionog paketa.

 

Kliknite ovdje kako bi preuzeli agendu: Agenda IPA Program Crna Gora – Kosovo (Kosovo).

 

Molimo vas da učešće svoje organizacije/institucije na Info danu potvrdite tako što ćete nam poslati ispunjeni obrazac za Registraciju na e-mail adresu: gazmir.raci@jts-mne-alb-mne-kos.org najkasnije do 5. januara 2021. godine u 15.00 časova. Link za pristup on-line dogadjaju će vam, nakon prijema ispunjenog obrasca, biti poslat na e-mail adresu koju navedete u njemu.

 

Preuzmite Registracioni formular za događaj 14. januara 2021. godine: Registracija – IPA CG – KOS (Kosovo).