Home / Novosti / Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020

Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020

Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, u svojstvu Ugovornog tijela, u saradnji sa Zajedničkim tehničkim sekretarijatom, organizovao je četiri informativne sesije, nakon što je objavljen Prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo 2014-2020. Informativne sesije su održane u periodu od 20. do 23. marta 2017. u Crnoj Gori i na Kosovu, tačnije u Podgorici, Bijelom Polju, Đakovici i Peći.

Informativne sesije su organizovane u cilju jačanja kapaciteta potencijalnih aplikanata za grantove iz Crne Gore i Kosova u pripremi prijedloga projekata, u skladu sa zahtjevima Evropske unije i kriterijima postavljenim u aplikacionom paketu. Događanjima je prisustvovalo 201 potencijalni aplikant iz Crne Gore i Kosova.

Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 – Bijelo Polje

Next Prev
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Bijelo Polje
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Bijelo Polje
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Bijelo Polje
Next Prev

Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 – Đakovica

Next Prev
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Gjakova
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Gjakova
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Gjakova
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Gjakova
Next Prev

Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 – Peć

Next Prev
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Peja
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Peja
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Peja
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Peja
Next Prev

Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 – Podgorica

Next Prev
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Podgorica
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Podgorica
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Podgorica
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Podgorica
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Podgorica
Informativne sesije u vezi sa otvaranjem Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru CBC Programa Crna Gora-Kosovo 2014-2020 - Podgorica
Next Prev