Home / Novosti / Kancelarija Antene ZTS-a u Prištini počela sa radom u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo

Kancelarija Antene ZTS-a u Prištini počela sa radom u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo

Od aprila 2018. u Prištini je počela sa radom Kancelarija Antene Zajedničkog Tehničkog Sekretarijata (ZTS) za IPA II Programe prekogranične saradnje Crna Gora- Albanija i Crna Gora – Kosovo 2014-2020.

Kancelarija Antene Zajedničkog Tehničkog Sekretarijata je sada funkcionalna i nalazi se u Garibaldijevoj ulici u centru Prištine. Projektni službenik je angažovan u Kancelariji antene i biće na raspolaganju potencijalnim aplikantima i korisnicima projekata u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo, finansiranog od strane Evropske Unije.

Zajednički Tehnički Sekretarijat će preko Kancelarije Antene pružati podršku potencijalnim aplikantima u traženju projektnih partnera, u jačanju kapaciteta za pisanje i sporvođenje projekata (npr. kroz svoje redovne aktivnosti kao što su Forumi za traženje projektnih partnera, treninzi o pisanju projekata), nadgledaće i savjetovati korisnike projekata, sprovoditi promotivne kampanje i ostale aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svijesti o IPA Programu prekogranične saradnje.