Home / Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Zajednički tehnički sekretarijat Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo – Podgorica

Adresa: Beogradska 17, 81 000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: + 382 20 240 784; + 382 20 240 631;

Kancelarija Antene Priština

Adresa: Zgrada PRIME, ulica “Tirana”, Ulaz D, 5. sprat, kancelarija 53, Priština, Kosovo.

Telefon: +383 38 200 35543

Sanja TODOROVIĆ
Šefica Zajedničkog tehničkog sekretarijata
E-mail: sanja.todorovic@jts-mne-alb-mne-kos.org
Maja RADOVIĆ
Službenik za finansije i nabavke
E-mail: maja.radovic@jts-mne-alb-mne-kos.org
Gazmir RACI
Projektni službenik u Anteni – Priština
E-mail: gazmir.raci@jts-mne-alb-mne-kos.org

Andi ÇEKAJ
Projektni službenik u Anteni – Skadar
E-mail: andi.cekaj@jts-mne-alb-mne-kos.org

Nikola DJONOVIĆ
Projektni službenik
E-mail: nikola.djonovic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Almir ČAUŠEVIĆ
Projektni službenik sa specijalizacijom u oblasti IT
E-mail: almir.causevic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Petar BELADA
Administrativni asistent
E-mail: petar.belada@jts-mne-alb-mne-kos.org