Home / Novosti / Mjesec podizanja svijesti o raku dojke

Mjesec podizanja svijesti o raku dojke

U okviru projekta CARES – Prekogranične akcije u sektoru reproduktivnog zdravlja, FORS Montenegro i ECMI Kosovo – Evropski Centar za manjinska pitanja sproveli su niz aktivnosti. Naime, izrađeni su promotivni TV spotovi i započelo se sa emitovanjem, a završena je opsežna kampanja u svijetlu obilježavanja oktobra kao mjeseca podizanja svijesti o raku dojke. Promotivna kampanja imala je za cilj da poveća podršku i skrene pažnju šire javnosti na važnost ranog otkrivanja i liječenja ove bolesti.

 

Verzija na crnogorskom jeziku može se pogledati ovdje.

 

Verzija na albanskom jeziku može se pogledati ovdje.

 

Kampanja preventivnih pregleda organizovana je za žene iz Andrijevice, Berane, Bijelog Polja, Gusinja, Petnjice, Plava, Kolašina, Mojkovca i Rožaja u Crnoj Gori, kao i za žene iz Peći, Istoka, Kline, Dečana i Đakovice na Kosovu. Kampanja je sprovedena u saradnji sa domovima zdravlja i u bliskoj saradnji sa drugim institucijama koje bi pomogle u mobilisanju žena, poput medija, lokalnih vlasti, kompanija, OCD-a, itd. Osim toga, brošure o reproduktivnom zdravlju izrađene su i na crnogorskom i na albanskom jeziku.