Home / Novosti / OBAVEŠTENJE ZA NABAVKU – Poziv za ponudu – kancelarija za iznajmljivanje

OBAVEŠTENJE ZA NABAVKU – Poziv za ponudu – kancelarija za iznajmljivanje

Ministarstvo administracije lokalne samouprave, u okviru projekta “Mera podrške tehničke asistencije (TA) za programe o međugraničnoj (u daljem tekstu o prekograničnoj) saradnji između država dobitnice IPA II, pod IPA II 2014, u okviru ugovora o uslugama i spoljne delatnosti Evropske Unije br. IPA 2015/368- 959 sa nazivom “Tehnička asistencija (TA) za programe prekogranične saradnje (MGS), Crna Gora – Albanija i Crna Gora –Kosovo”, poziva sve zainteresovane strane da podnesu svoje ponude za izdavanje kancelarije za iznajmljivanje za Zajedničku antenu tehničkog sekretarijata u Prištini.

Više informacija možete naći na linku: https://mapl.rks-gov.net/sr/shpallje-konkurse-sr/thirrje-per-propozime-sr/