Home / Novosti / Obuka na temu Upravljanje projektnim ciklusom organizovana u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020

Obuka na temu Upravljanje projektnim ciklusom organizovana u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020

U okviru pripreme za objavu prvog Poziva za podnošenje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo 2014-2020, Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore, Ministarstvo administracije lokalne samouprave Republike Kosovo i Zajednički tehnički sekretarijat organizovali su u Peći trodnevnu obuku od 7. do 9 marta 2017. na temu Upravljanje projektnim ciklusom.

Next Prev
Obuka na temu Upravljanje projektnim ciklusom organizovana u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020
Obuka na temu Upravljanje projektnim ciklusom organizovana u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020
Obuka na temu Upravljanje projektnim ciklusom organizovana u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020
Obuka na temu Upravljanje projektnim ciklusom organizovana u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020
Obuka na temu Upravljanje projektnim ciklusom organizovana u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020
Obuka na temu Upravljanje projektnim ciklusom organizovana u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020
Obuka na temu Upravljanje projektnim ciklusom organizovana u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020
Obuka na temu Upravljanje projektnim ciklusom organizovana u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020
Obuka na temu Upravljanje projektnim ciklusom organizovana u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020
Next Prev

Učesnici su se tokom obuke upoznali sa konceptom projektnog ciklusa, sa analizom zainteresovanih strana, sa matricom logičkog okvira kao glavnim alatom za planiranje, planom aktivnosti, kao i sa svim alatima za izradu projekta i upravljanje projektima koji se zasnivaju na analizi pomoću matrice logičkog okvira. Osim toga, dobili su odgovore na veliki broj pitanja koja su se odnosila na procedure upravljanja projektima, budžetiranje, odgovornosti partnera, promjene u sistemu indirektnog upravljanja i nova pravila i procedure.