Home / Novosti / Obuke na temu upravljanja projektnim ciklusom zakazane za 23.-25. oktobar 2018. u Đakovici (Kosovo) i 30. oktobar – 1. novembar 2018. u Beranama (Crna Gora)

Obuke na temu upravljanja projektnim ciklusom zakazane za 23.-25. oktobar 2018. u Đakovici (Kosovo) i 30. oktobar – 1. novembar 2018. u Beranama (Crna Gora)

U okviru pripremnih aktivnosti prije objave Drugog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga, Zajednički tehnički sekretarijat u saradnji sa operativnim strukturama dvije zemlje učesnice (Kancelarija za evropske integracije Crne Gore, Ministarstvo finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći i Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave Republike Kosova) Vas poziva da učestvujete na trodnevnoj obuci na temu upravljanja projektnim ciklusom u okviru Ipa Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020.

Obuka za potencijalne aplikante sa Kosova će se održati u periodu 23.-25. oktobar 2018 u Đakovici (Kosovo).

Obuka za potencijalne aplikante iz Crne Gore će se održati u periodu 30. oktobar – 1 novembar 2018 u Beranama (Crna Gora).

 

Mjesta održavanja obuka će biti naknadno objavljena.

 

Cilj obuke je razvoj kapaciteta potencijalnih aplikanata u pripremi projektnih prijedloga. U skladu sa ciljevima, tokom treninga biće predstavljeni osnovni principi koji se odnose na pripremu projektnih prijedloga.

 

Kliknite ovdje kako bi preuzeli agendu: Đakovica, Kosovo

Kliknite ovdje kako bi preuzeli agendu: Berane, Montenegro

 

Broj učesnika je ograničen na maksimalno 30. Imajući u vidu ograničenje, molimo Vas da registrujete jednog predstavnika vaše institucije/organizacije.

 

U slučaju da je maksimalan broj učesnika ispunjen, ostali će biti obavješteni da dalja registracija nije moguća.

 

Dodatne informacije:

• Radni jezik obuke je engleski, sa mogućnošću korišćenja albanskog i crnogorskog jezika, ukoliko bude potrebno.
• Troškovi smeštaja i prevoza učesnika nisu pokriveni od strane organizatora.
• Prioritet treba dati učesnicima/kandidatima iz vaše institucije/organizacije sa osnovnim ili bez prethodnog znanja, pošto je obuka usmjerena na glavne karakteristike metodologije upravljanja projektnim ciklusom.

 

Za potencijalne aplikante sa Kosova: Molimo vas da potvrdite učešće na obuci vaše organizacije/institucije slanjem Registracionog formulara na e-mail adresu: gazmir.raci@jts-mne-alb-mne-kos.org  najkasnije do 15. Oktobra 2018. godine do 14:00 časova.

 

Za potencijalne aplikante iz Crne Gore: Molimo vas da potvrdite učešće na obuci vaše organizacije/institucije slanjem Registracionog formulara na e-mail adresu: petar.belada@jts-mne-alb-mne-kos.org  najkasnije do 19. Oktobra 2018. godine do 14:00 časova.

 

 

Kliklnite ovdje kako bi preuzeli Registracioni formular: Đakovica, Kosovo

Kliklnite ovdje kako bi preuzeli Registracioni formular: Berane, Montenegro