Home / Novosti / Otvorena Kuća za prekograničnu saradnju u Prištini

Otvorena Kuća za prekograničnu saradnju u Prištini

Svečano otvaranje Kuće za prekograničnu saradnju održano je 19. maja 2021. godine u Prištini. Kuća za prekograničnu saradnju će biti na usluzi opštinama, organizacijama civilnog društva, studentima, kao i raznim akterima, kako bi bili obaviješteni i upoznati sa konceptom i idejom o radu i sprovođenju programa prekogranične saradnje.

„Osjećam se srećnim što naše zemlje sve više jačaju međudržavnu koordinaciju i saradnju za dobrosusjedstvo, u kontekstu unaprijeđenja mnogih zajedničkih područja. I to počev od aspekta unaprijeđenja odnosa za razvoj ekonomskih i socijalnih, smanjenja nejednakosti u pograničnim područjima, za razvoj i promociju turizma, zaštitu životne sredine, kulturnog i prirodnog nasleđa, i to kako bi se osigurao i olakšao pristup građanima ovih područja da dobiju usluge koje promovišu i jačaju socijalnu koheziju među zemljama“ istakao je Ministar administracije lokalne samouprave, g. Elbert Krasnići. Takođe, ministar Krasnići je naglasio da će takav koncept kuće služiti kao uspješan model koji će se primjeniti u zemljama regiona. „Uvjereni smo da će dalja međudržavna saradnja uz pomoć Evropske unije donijeti nove rezultate, sa razvojnom perspektivom i zagarantovanim uspjehom“, rekao je on.

 

 

Tomaš Szunyog, šef kancelarije EU/specijalnog predstavnika EU, istakao je značaj i ulogu Kuće prekogranične saradnje u Prištini koja služi kao zajednička tačka koordinacije svih Ipa programa prekogranične saradnje u kojima Kosovo učestvuje, ali takođe omogućava lakši pristup informacijama za sve potencijalne aplikante. „U okviru ovih programa realizovani su brojni projekti, a mnogi su u toku. Pored rezultata, projekti saradnje donose finansijske resurse lokalnim vlastima, a pored toga omogućavaju i prenos znanja i iskustva preko granica“, istakao je on.

 

 

Ambasador Szunyog opisao je uticaj grant šeme za prekograničnu saradnju kao dodatno podsticanje komunikacije, povećanje povjerenja i međuljudske inicijative u prekograničnom regionu, time podržavajući zajedničke akcije koje grade održivi razvoj i dobrosusjedske odnose, kazajući da „jednostavno ovi projekti prekogranične saradnje čine svakodnevni život zajednica sa svake strane granica boljim i lakšim. EU će na Kosovu nastaviti da podržava kosovske institucije u njihovim naporima u sprovođenju reformi, održivom razvoju i napretku ka integraciji u Evropsku uniju “.

 

 

Gospodin Goran Milevski, ministar za lokalnu samoupravu Sjeverne Makedonije, rekao je da će „ova kuća biti usluga na jednom mjestu za sve projekte prekogranične saradnje na Kosovu, a Sjeverna Makedonija će kao partnerska zemlja imati koristi podržavajući potencijalne podnosioce projekata iz Sjeverne Makedonije u stvaranju partnerstva preko granice. Regionalna saradnja i razvoj su među glavnim odgovornostima Ministarstva za lokalnu samoupravu, a prekogranični bilateralni i INTERREG programi su veoma važan dio naše strategije za regionalni razvoj“.

 

Gospođa Zorka Kordić, glavna pregovaračica i nacionalna Ipa koordinatorka Crne Gore, rekla je da „iako projekti prekogranične saradnje nisu namjenjeni rješavanju velikih sistemskih i ekonomskih izazova, uz podršku inovativnim pilot akcijama i osiguravanjem otvorene platforme za razmjenu znanja, one ipak djeluju kao pokretači neophodnih promjena koje podstiču reforme i jačaju naše institucije. Po mom mišljenju, intenziviranje kontakata između institucija, zvaničnika i osoblja zapadnog Balkana, a posljedično i njihova uspješna saradnja sa državama članicama EU i institucijama EU, jedno je od najznačajnijih dostignuća prekogranične saradnje. Upravo zbog toga sam zadovoljna što je ova vrijedna inicijativa kuće prekogranične saradnje realizovana kao napor uložen u efikasnu pripremu i sprovođenje programa prekogranične saradnje. “

 

Gospodin Armand Skapi, generalni sekretar Ministarstva za Evropu i vanjske poslove Republike Albanije rekao je da „Ipa Program prekogranične saradnje Albanija – Kosovo predstavlja jedan od najvažnijih programa u kojima Albanija učestvuje. Specifična priroda ovog programa zahtjeva efikasnu i pravovremenu koordinaciju i komunikaciju obje Operativne strukture Albanije i Kosova, uz podršku Delegacije Evropske unije u Tirani u cilju sprovođenja zajedničkih aktivnosti usmjerenih ka ispunjavanju programskih ciljeva, prioriteta i mjera.“