Novosti

Program rada za bespovratna sredstva (grantove) – Ipa Program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014- 2020

Program rada za bespovratna sredstva  (grantove) u Crnoj Gori, koji je predstavljen od strane Ministarstva finansija, odnosno Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, za Ipa Program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020 u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć 2014-2020 (Ipa II) za Drugi poziv za dostavljanje prijedloga …

Read More »

Projektne klinike zakazane za 26. oktobar 2018. u Đakovici i 2. novembar 2018. u Beranama

U okviru pripremnih aktivnosti prije objave Drugog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga, zajednički tehnički sekretarijat u saradnji sa operativnim strukturama dvije zemlje učesnice (Kancelarija za evropske integracije Crne Gore, Ministarstvo finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći i Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave Republike Kosova) …

Read More »

Obuke na temu upravljanja projektnim ciklusom zakazane za 23.-25. oktobar 2018. u Đakovici (Kosovo) i 30. oktobar – 1. novembar 2018. u Beranama (Crna Gora)

U okviru pripremnih aktivnosti prije objave Drugog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga, Zajednički tehnički sekretarijat u saradnji sa operativnim strukturama dvije zemlje učesnice (Kancelarija za evropske integracije Crne Gore, Ministarstvo finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći i Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave Republike Kosova) …

Read More »

Karta prihvatljivih područja