Novosti

Drugi sastanak Zajedničkog odbora za praćenje u Podgorici

Drugi sastanak Zajedničkog odbora za praćenje IPA CBC Programa Crna Gora-Kosovo održan je u Podgiorici 10 Februara 2017. Članovi Zajedničkog odbora za praćenje, predstavnici dvije zemlje korisnice, Crne Gore i Republike Kosova razgovarale su o ukupnoj implementaciji programa i predstojećim aktivnostima. Štaviše, kako bi se osigurala kvalitetna implementacija IPA CBC …

Read More »

Potpisani Bilateralni sporazum i Sporazum o partnerstvu između Crne Gore i Kosova – vrijednosti 8,4 miliona eura

Ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović i ambasador Republike Kosovo u Crnoj Gori Skender Durmiši danas su u Podgorici potpisali Bilateralni sporazum koji se odnosi na Program prekogranične saradnje između Crne Gore i Kosova u okviru Ipe II 2014-2020, kao i Sporazum o partnerstvu. Ministar Pejović je naglasio da potpisivanje …

Read More »

Treći sastanak Zajedničkog upravnog odbora održan u Baru

Treći sastanak Zajedničkog upravnog odbora održan je u Baru 31. januara 2017. Na ovom sastanku, Zajednički upravni odbor razmatrao je i usaglasio dalje korake u implementaciji oba programa (IPA CBC Crna Gora – Albanija 2014-2020 i IPA CBC Crna Gora – Kosovo 2014-2020). Razgovaralo se o budućim aktivnostima i događajima …

Read More »

Karta prihvatljivih područja