Novosti

Treći sastanak Zajedničkog upravnog odbora održan u Baru

Treći sastanak Zajedničkog upravnog odbora održan je u Baru 31. januara 2017. Na ovom sastanku, Zajednički upravni odbor razmatrao je i usaglasio dalje korake u implementaciji oba programa (IPA CBC Crna Gora – Albanija 2014-2020 i IPA CBC Crna Gora – Kosovo 2014-2020). Razgovaralo se o budućim aktivnostima i događajima …

Read More »

Rezultati konkursa za izradu idejnog rješenja vizuelnog identiteta Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija i Crna Gora-Kosovo

cbc-mne-kos-conceptual-design

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, Ministarstvo za evropske integracije Republike Albanije i Ministarstvo za lokalnu administraciju Kosova su 17. marta raspisali Konkurs za izradu idejnog rješenja vizuelnog identiteta programa prekogranične saradnju Crna Gora-Albanija i Crna Gora-Kosovo. Konkurs je objavljen na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova i evropskih …

Read More »

Karta prihvatljivih područja