Home / Novosti / Održane prve obuke za korisnike Prvog poziva u okviru Ipa Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo

Održane prve obuke za korisnike Prvog poziva u okviru Ipa Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo

Organizovane su dvije od četri predviđenih obuka od strane Ugovornog tijela (CFCU), Kancelarije za evropske integracije Crne Gore, Ministarstva za administraciju lokalne samouprave Republike Kosovo i Zajedničkog Tehničkog Sekretarijata za IPA programe prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo 2014 – 2020 (ZTS), kao dio aktivnosti koje se odnose na jačanje kapaciteta korisnika bespovratnih sredstava.

 

Korisnici bespovratnih sredstava Prvog poziva u okviru Ipa Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020 učestvovali su na seminaru za sprovođenje projekata i obuci za sekundarne nabavke, koji su održani 22. i 23. novembra 2018. godine u hotelu Verde u Podgorici i sprovedeni od strane CFCU-a uz tehničku podrčku ZTS-a. Na ovim događajima prisustvovalo je 29 učesnika, koji su pokrenuli nekoliko pitanja i nedoumica sa kojima mogu da se susretnu u toku procesa sprovođenja projekata.

 

Tokom ove dvodnevne obuke učesnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim informacijama o ulogama i odgovornostima korsnika bespovratnih sredstava po pitanju ugovornih obaveza, finansijskog upravljanja i vođenja evidencije o projektu, kao i o modifikaciji ugovora. Takođe, učesnici su informisani o ključnim uslovima koje moraju poštovati prilikom izvještavanja, praćenja, kontrole i vidljivosti njihovih projekata. Uz to, učesnici su se upoznavali i sa osnovnim principima koji se odnose na sekundarne nabavke, pripremu dokumentacije za nabavke i informacije o tenderskoj proceduri na osnovu jedne ponude i konkurentnom postupku sa pregovaranjem.

 

U nastavku obučavanja korisnika bespovrantih sredstava, u predstojećem periodu, ZTS će organizovati i održati obuke koje se odnose na teme izvještavanja, javnosti i vidljivosti.

 

Next Prev

 

 

 

Next Prev