PRAXIS

Korisnici granta:

Ukupna vrijednost projekta: 332.997,05 €

Ukupan iznos EU sredstava: 282.997,05 €

Trajanje projekta: 24 months

Očekivani rezultati projekta

  • Organizacija sesija u oblasti karijernog vođenja i savjetovanja za učenike, studente i nezaposlenu omladinu (1000) radi donošenja utemeljenih odluka;
  • Održavanje sertifikovanih obuka o mekim vještinama za studente i nezaposlenu omladinu (400) kako bi aktivno tražili posao i pristupili tržištu rada;
  • Sticanje prvog profesionalnog iskustva studenata i nezaposlene omladine (50) kroz kvalitetnu praksu i program volontiranja;
  • Poboljšanje dijaloga i informisanja profesionalca, poslodavca, mladih i javnih vlasti o rezultatima akcije kako bi razmjenili dobre prakse, prenijeli znanje i na kraju predložili promjene.

Ciljne grupe:

  • 1500 mladih žena/muškaraca između 15 i 29 godina (učenici od 9. razreda, studenti tehničkih i stručnih škola i nezaposlena omladina (uključujući NEETS – osobe koja su nezaposlena i ne stiču obrazovanje ili stručno obrazovanje);
  • 15 profesionalaca i savjetnika karijernog vođenja;
  • 30 poslodavaca koji primaju i podučavaju pripravnike i volontere.

Oblast sprovođenja projekta:

Opštine Djakovica i Klina (Kosovo) i Opštine Berane, Petnjica i Gusinje (Crna Gora).

Uticaj projekta:

Ovaj projekat će proizvesti značajnu promjenu u oblasti zapošljivosti mladih u ciljanim oblastima, što je u skladu sa opštim strategijama zapošljavanja mladih na Kosovu i u Crnoj Gori. Cilj mu je stvaranje povoljnih uslova za mlade da dobiju bolji pristup tržištu rada u prekograničnoj oblasti Kosova i Crne Gore. Pored toga, projekat ima za cilj povećanje zapošljivosti mladih na Kosovu i u Crnoj Gori poboljšanjem karijernog vođenja, nudeći meke vještine, kao i mogućnost stažiranje i volontiranja.