Home / Novosti / Sedmi sastanak Upravnog odbora projekta održan u Budvi

Sedmi sastanak Upravnog odbora projekta održan u Budvi

Sedmi sastanak Upravnog odbora održan je 31. januar 2019. godine u Budvi, Crna Gora. Sastanku su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori i Delegacije Evropske Unije u Albaniji, Kancelarije za evropske integracije u Crnoj Gori, Ministarstva za administraciju lokalne samouprave Republike Kosova, Ministarstva za Evropu i vanjske poslove Republike Albanija,  kao i predstavnici Zajedničkog tehničkog sekretarijata za IPA Programe prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo 2014-2020.

 

Tokom sastanka se razgovaralo o daljem sprovođenju i predstojećim aktivnostima u prvoj polovini 2019. godine u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo 2014-2020. Članovi Upravnog odbora su razgovarali o vremenskom okviru za sprovođenje sljedećih koraka koji se odnose na objavljivanje drugog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru Ipa Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i aktivnostima koje slijede u okviru programa Crna Gora – Kosovo. Na sastanku je ocijenjen kvalitet sprovedenih aktivnosti i postignutih rezultata tokom druge polovine 2018. godine.