Home / Uncategorized / Šesti sastanak Upravnog odbora projekta održan u Petnjici

Šesti sastanak Upravnog odbora projekta održan u Petnjici

Šesti sastanak Upravnog odbora održan je 31. jula 2018. godine u Petnjici, Crna Gora. Tokom sastanka se razgovaralo o daljem sprovođenju i predstojećim aktivnostima u drugoj polovini 2018. godine u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo 2014-2020.

Sastanku su prisustvovali predstvnici Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Kancelarije za evropske integracije u Crnoj Gori, Ministarstva za administraciju lokalne samouprave Republike Kosova, Ministarstva za Evropu i vanjske poslove Republike Albanija, Ministarstva Finansija Crne Gore- Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, kao i predstavnici Zajedničkog tehničkog sekretarijata za IPA Programe prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo 2014-2020.

Između ostalih tema, članovi Upravnog odbora su razgovarali i o planiranju i vremenskom okviru za sprovođenje sljedećih koraka koji se odnose na objavljivanje drugog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo i Crna Gora – Albanija. Pored nevedenog, na sastanku je ocijenjen kvalitet sprovedenih aktivnosti i postignutih rezultata.

Next Prev

 

 

Next Prev