Home / Novosti / Osmi sastanak Upravnog odbora projekta održan u Plavu

Osmi sastanak Upravnog odbora projekta održan u Plavu

Osmi sastanak Upravnog odbora održan je 31. jula 2019. godine u Plavu. Tokom sastanka se razgovaralo o sprovođenju i predstojećim aktivnostima u drugoj polovini 2019. godine u okviru Ipa Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo 2014-2020. Na sastanku je ocijenjen kvalitet sprovedenih aktivnosti i postignutih rezultata tokom prve polovine 2019. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici Kancelarije za evropske integracije u Crnoj Gori, Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Ministarstva finansija Crne Gore – Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), Ministarstva za administraciju lokalne samouprave Republike Kosova, Ministarstva za Evropu i vanjske poslove Republike Albanija,  kao i predstavnici Zajedničkog tehničkog sekretarijata za Ipa Programe prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo 2014-2020.

 

Članovi Upravnog odbora projekta su takođe posjetili projektni tim projekta „Prekogranične zajedničke inicijative za bolje upravljanje otpadom“ koji je finansiran u okviru Prvog poziva IPA prekograničnog programa Crna Gora – Kosovo 2014–2020. Naime, projekat sprovode Komunalno preduzeće Plav i Regionalna agencija za otpad „ Čabrati “ iz Đakovice. Tokom posjete projektni tim je informisao članove Upravnog odbora o sprovedenim i predstojećim aktivnostima u okviru projekta. Na kraju, projektni tim je organizovao obilazak za članove Upravnog odbora projekta kako bi se prikazao prostor koji će se do kraja projekta pretvoriti u prostor koji će se koristiti za odvojeno prikupljanje otpada.