Home / Novosti / Završene obuke za korisnike bespovratnih sredstava iz Prvog poziva u okviru Ipa Programa Crna Gora – Kosovo

Završene obuke za korisnike bespovratnih sredstava iz Prvog poziva u okviru Ipa Programa Crna Gora – Kosovo

Organizacijom drugog seta obuka na temu izvještavanja i javnosti i vidljivosti za korisnike bespovratnih sredstava iz Prvog poziva u okviru Ipa Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo završene su planirane aktivnosti za podizanje kapaciteta ovih korisnika. Obuke su organizovane od strane Kancelarije za evropske integracije Crne Gore, Ministarstva finansija – Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, Ministarstva za administraciju lokalne samouprave Republike Kosovo i Zajedničkog tehničkog sekretarijata za Ipa Programe prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo 2014 – 2020, kao dio aktivnosti koje se odnose na jačanje kapaciteta korisnika bespovratnih sredstava.

 

Obuke su održane 12. i 13. decembra 2018. godine u Peći a sprovedene su od strane Zajedničkog tehničkog sekretarijata. Ukupno je učestvovalo 16 korisnika bespovratnih sredstava Prvog poziva u okviru ovog Programa. U toku obuke učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa konceptom, informacijama i neophodnim elementima vezanih za izvještavanje, kao i sa pravilnim korišćenjem metoda i tehnika za javnost i vidljivost u skladu sa procedurama i pravilima Evropske unije.

Next Prev

 

 

 

Next Prev

U okviru dvodnevne obuke, korisnici grantova su dobili detaljne instrukcije kako da popune sve sekcije finansijskog i narativnog izvještaja, preporuke i sugestije kako da osiguraju vidljivost donatora i kako da koriste komunikacijske kanale i alatke u cilju informisanja šire javnosti o prekograničnim projektima.

 

Ovaj set aktivnosti za podizanje kapaciteta korisnika je dio tehničke podrške Ipa Programima prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo koju finansira Evropska unija.