Njoftime

Ditët Informuese për aplikantët potencialë nga Kosova në kuadër të Ipa programeve të bashkëpunimit ndërkufitar Mal i Zi – Kosovë të planikifiuara në janar të vitit 2021

Në kuadër të aktiviteteve promovuese dhe përgatitore që zbatohen para publikimit të Thirrjeve të treta për dërgimin e projekt-propozimeve, Sekretariati i Përbashkët Teknik, në bashkëpunim me Strukturat Operative (Zyra për Integrime Evropiane e Malit të Zi, Ministria e Financave e Malit të Zi– Drejtoria për Financimin dhe Kontraktimin e Asistencës …

Read More »

Ditët Informuese për aplikantët potencialë nga Mali i Zi në kuadër të Ipa programeve të bashkëpunimit ndërkufitar Mal i Zi – Shqipëri dhe Mal i Zi – Kosovë të planikifiuara janar të vitit 2021

Në kuadër të aktiviteteve promovuese dhe përgatitore që zbatohen para publikimit të Thirrjeve të treta për dërgimin e projekt-propozimeve, Sekretariati i Përbashkët Teknik, në bashkëpunim me Strukturat Operative të tre vendeve (Zyra për Integrime Evropiane e Malit të Zi, Ministria e Financave e Malit të Zi– Drejtoria për Financimin dhe …

Read More »

Konsultimet publike mbi Draftin e parë të programeve bilaterale të bashkëpunimit ndërkufitar 2021-2027

Zyra për Integrim Evropian, si institucioni kompetent për zbatimin e programeve të bashkëpunimit territorial evropian në Mal të Zi, së bashku me institucionet kompetente të vendeve partnere, në periudhën e mëparshme ka punuar intensivisht në përgatitjen e programeve të bashkëpunimit ndërkufitar për perspektivën e ardhshme financiare 2021-2027.   Në bashkëpunim …

Read More »

Harta e Zonës së Lejuar

Error: invalid imagelinks database record