Njoftime

Përfunduan trajnimet për aplikuesit potencijal të IPA programit të bashkëpunimit ndërkufitar Mal i Zi- Kosovë 2014-2020

Sekretariati i Përbashkët Teknik me mbështetjen e Strukturave Operative të Programit (Zyren për Integrime Evropiane në Mal të Zi, Ministrinë e Financave të Malit të Zi – Drejtoria për Financimin dhe Kontraktimin e Asistencës së BE-së dhe Ministria e administrimit të pushtetit lokal e Republikës së Kosovës) organizoi dy trajnime …

Read More »

Publikohet numri i pestë i buletinit “Përmirësimi i Bashkëpunimit”

Kemi kënaqësi t’ju prezantojmë botimin e pestë të buletinit “Përmirësimi i Bashkëpunimit” përgatitur nga Sekretariati i Përbashkët Teknik i IPA II Programeve të Bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë 2014-2020.   Në këtë botim ju informojmë mbi:   Aktivitetet e zbatuara në kuadër …

Read More »

Trajnimet mbi ciklin e menaxhimit të projekteve të planikifiuara në periudhen 23 – 25 tetor në Pejë dhe 30 tetor – 1 nëntor në Bijello Pole

Sekretariati i Përbashkët Teknik në bashkëpunim me Strukturat Operative të dy vendeve pjesëmarrëse (Zyra për Integrime Evropiane e Malit të Zi, Ministria e Financave e Malit të Zi– Drejtoria për Financimin dhe Kontraktimin e Asistencës së BE-së dhe Ministria e administrimit të pushtetit lokal të Republikës së Kosoves) ju fton …

Read More »

Harta e Zonës së Lejuar