Njoftime

Lexoni numrin 19 e buletinit Përmirësimi i Bashkëpunimit

Kemi kënaqësi t’ju prezantojmë botimin e 19 të buletinit “Përmirësimi i Bashkëpunimit” përgatitur nga Sekretariati i Përbashkët Teknik i IPA II Programeve të Bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë 2014-2020. Në këtë botim ju informojmë mbi: Konferencat Përfundimtare të IPA II Programit të …

Read More »

Publikohet numri i tetëmbëdhjetë i buletinit “Përmirësimi i Bashkëpunimit”

Kemi kënaqësi t’ju prezantojmë botimin e tetëmbëdhjetë të buletinit “Përmirësimi i Bashkëpunimit” përgatitur nga Sekretariati i Përbashkët Teknik i IPA II Programeve të Bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë 2014-2020. Në këtë botim ju informojmë mbi: Ditën e Bashkëpunimit Evropian, e cila është …

Read More »