Home / Njoftime / 2.04 milion euro në dispozicion për projekte të përbashkëta të Malit të Zi dhe Kosovës

2.04 milion euro në dispozicion për projekte të përbashkëta të Malit të Zi dhe Kosovës

Në sesionet informuese të mbajtura në Gjakovë, Pejë, Kolasin dhe Ulqin, të organizuar me qëllim prezantimin e Thirrjes së Dytë për dërgimin e projekt-propozimeve në kuadër të IPA Programit të bashkëpunimit ndërkufitar të Malit të Zi dhe Kosovës, u njoftua se më shumë se dy milionë euro janë në dispozicion të përfituesve potencialë për projekte të përbashkëta të Malit të Zi dhe Kosovës në fushën e punësimit dhe turizmit.

 

“Shuma indikative e fondeve të cilat janë në dispozicion për Thirrjen e Dytë, e cila është e hapur për dërgimin e projekt-propozimeve deri më 15 prill 2019, është 2.04 milion euro dhe përfituesit potencialë mund të konkurojnë me projekte brenda prioriteteve tematike të lidhura me punësimin, mobilitetin e punës dhe përfshirjen sociale dhe kulturore përgjatë kufirit, si dhe me promovimin e turizmit, trashëgimisë kulturore dhe natyrore “, u theksua në sesionet informuese.

 

Gjatë sesioneve informuese u vlerësua se IPA Programi i bashkëpunimit bdërkufitar Mali i Zi-Kosovë 2014-2020 paraqet një mundësi të madhe për bashkëpunim dhe shkëmbim të përvojave dhe se bashkëpunimi i mirë mes dy vendeve rezultoi në kontraktimin e shtatë projekteve me një vlerë totale prej 2.3 milion euro në kuadër të Thirrjes së Parë për dorëzimin e projekt propozimeve. Ngjarjet e tilla janë një mundësi e mirë për të përmirësuar kapacitetet e institucioneve shtetërore, të sektorit civil dhe të vetëqeverisjeve lokale për drejtimin e projekteve përmes arsimit.

 

Përfaqësueset e Ministrisë së Financave, si Autoritetit Kontraktues i këtij Programi, prezantuan dhe informuan pjesëmarrësit e sesioneve informuese me rregullat e aplikimit në kuadër të Thirrjes së Dytë për dërgimin e projekt-propozimeve. Sesionet Informuese janë organizuar nga Zyra për Integrime Evropiane të Malit të Zi në bashkëpunim me Drejtorinë për Financimin dhe Kontraktimin të Asistencës së BE-së nga Ministria e Financave e Malit të Zi dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e Republikës së Kosovës, nën mbështetjen e Sekretariatit të Përbashkët Teknik të Programit. Në sesionet informuese morën pjesë mbi 150 pjesëmarrës, të cilët ishin përfaqësues të institucioneve publike, qeverive lokale, institucioneve arsimore, shoqërisë civile dhe mediave.

Next Prev

 

Next Prev