Home / Njoftime

Njoftime

Anulohen eventet

Të nderuar aplikantë potencialë dhe përfitues të granteve,   Për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme dhe përhapjes së COVID-19 virusit në rajon dhe duke marrë parasysh ndikimin e drejtpërdrejtë që kjo ka në organizimin e Info ditëve që kishim planifikuar të zhvilloheshin me 19 mars në Pejë, 20 mars në …

Read More »

Mbahet punëtorija “Nga Ideja në Prototip”

Tre ditë fantastike gjatë punëtorisë “Nga Ideja në Prototip”. Përveç ndërmarrësisë sociale dhe inovacionit, participantët nga komuna e Pejës, Istogut dhe Deçanit kishin mundësinë unike të dëgjojnë për tregime se si teknologjia informative po vazhdon të kontribuoj në krijimin e start-upve të suksesshëm dhe vende të reja të punës.   …

Read More »

Ftesë për Ofertë – Hapësirë me qira

Në kuadër të programeve të Asistences Teknike, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (Republika e Kosovës) fton të gjithë të interesuarit të dërgojnë ofertën e tyre për dhënien me qira të hapësirave në Prishtinë, për vendosjen e tre zyrave të programeve të mëposhtme të bashkëpunimit ndërkufitar (BNK):   Zyra e Sekretariatit të …

Read More »

Muaji i ndërgjegjësimit mbi kancerin e gjirit

Në kuadër të projektit Veprimet ndër-kufitare në Sektorin e Shëndetit Riprodhues, OJQ FORS nga Mali i Zi zhvilloi një seri aktivitetesh. Përkatësisht, spote promovuese TV u pergaditen dhe filluan me transmetim dhe një fushatë e gjerë u përfundua në kuader te shënimit të Tetorit si Muajit të Ndërgjegjësimit mbi Kancerin …

Read More »

Hartëzimi i resurseve agrobujqësore ka perfunduar

Në kuadër të projektit Punë në sektorin bujqësor për një të ardhme më të mirë të rajonit ndërkufitar të Malit të Zi dhe Kosovës, ku partnerët e projektit  pas hartëzimit të burimeve agrobujqësore në komunat e targetuara në Mal të Zi dhe Kosovë, hartuan dhe shpërndanë “Doracakun për start-up fermerët”. …

Read More »

Përfunduan trajnimet për aplikuesit potencijal të IPA programit të bashkëpunimit ndërkufitar Mal i Zi- Kosovë 2014-2020

Sekretariati i Përbashkët Teknik me mbështetjen e Strukturave Operative të Programit (Zyren për Integrime Evropiane në Mal të Zi, Ministrinë e Financave të Malit të Zi – Drejtoria për Financimin dhe Kontraktimin e Asistencës së BE-së dhe Ministria e administrimit të pushtetit lokal e Republikës së Kosovës) organizoi dy trajnime …

Read More »