Home / Njoftime

Njoftime

Përfituesit e Thirrjes së dytë brenda Programit Mal i Zi – Kosovë kanë filluar zbatimin e projekteve me vlerë prej 2,4 milion euro

Nga ceremonia solemne e cila është organizuar me rastin e fillimit të zbatimit të projekteve të kontraktuara nga Thirrja e dytë në kuadër të IPA Programit të bashkëpunimit ndërkufitarë Mali i Zi-Kosovë 2014-2020 të financuar nga Bashkimi Evropian, u dërgua mesazhi  që nismat e vlefshme ndërkufitare që Mali i Zi …

Read More »

Ditët Informuese për aplikantët potencialë nga Kosova në kuadër të Ipa programeve të bashkëpunimit ndërkufitar Mal i Zi – Kosovë të planikifiuara në janar të vitit 2021

Në kuadër të aktiviteteve promovuese dhe përgatitore që zbatohen para publikimit të Thirrjeve të treta për dërgimin e projekt-propozimeve, Sekretariati i Përbashkët Teknik, në bashkëpunim me Strukturat Operative (Zyra për Integrime Evropiane e Malit të Zi, Ministria e Financave e Malit të Zi– Drejtoria për Financimin dhe Kontraktimin e Asistencës …

Read More »

Ditët Informuese për aplikantët potencialë nga Mali i Zi në kuadër të Ipa programeve të bashkëpunimit ndërkufitar Mal i Zi – Shqipëri dhe Mal i Zi – Kosovë të planikifiuara janar të vitit 2021

Në kuadër të aktiviteteve promovuese dhe përgatitore që zbatohen para publikimit të Thirrjeve të treta për dërgimin e projekt-propozimeve, Sekretariati i Përbashkët Teknik, në bashkëpunim me Strukturat Operative të tre vendeve (Zyra për Integrime Evropiane e Malit të Zi, Ministria e Financave e Malit të Zi– Drejtoria për Financimin dhe …

Read More »

Konsultimet publike mbi Draftin e parë të programeve bilaterale të bashkëpunimit ndërkufitar 2021-2027

Zyra për Integrim Evropian, si institucioni kompetent për zbatimin e programeve të bashkëpunimit territorial evropian në Mal të Zi, së bashku me institucionet kompetente të vendeve partnere, në periudhën e mëparshme ka punuar intensivisht në përgatitjen e programeve të bashkëpunimit ndërkufitar për perspektivën e ardhshme financiare 2021-2027.   Në bashkëpunim …

Read More »

U mbajtën trajnimet e para për përfituesit e Thirrjes së Dytë në kuadër të IPA Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Mal i Zi-Kosovë

Në gusht të vitit 2020 janë kontraktuar 6 projekte në kuadër të Thirrjes së Dytë të Ipa Programit IPA pëe Bashkëpunim Ndërkufitar Mal i Zi – Kosovë 2014-2020. Për të rritur kapacitetet e përfituesve të projektit, u mbajt grupi i parë i trajnimeve mbi zbatimin e projekteve dhe prokurimin sekondar. …

Read More »

Merrni pjesë në anketen dhe jepni kontributin tuaj për përmirësimet e programeve të bashkëpunimit ndërkufitarë

Kjo ankete është pjesë e Vlerësimit Afatmesëm të Programeve të Bashkëpunimit Ndërkufitar midis Përfituesve të IPA II, porositur nga Komisioni Evropian, DG NEAR dhe i zbatuar nga një konsorcium që përfshin Particip, ECORYS, ecdpm, FISCUS, ITAD dhe Menaxhimin e Politikave të Oksfordit.   Objektivat e vlerësimit janë: për të bërë …

Read More »

U publikua “Analiza e situatës mjedisore në komunën e Gjakovës”

Në kuadër të projektit të përbashkët “United Against Pollution – Të bashkuar kundër ndotjes eshte publikuar dokumenti “Analizë e situatës mjedisore në komunën e Gjakovës”. Ky dokument paraqet situatën aktuale të mjedisit në komunën tonë, duke përmendur të arriturat por edhe sfidat me të cilat po ballafaqohet komuna e Gjakovës …

Read More »