Home / Njoftime

Njoftime

Është filluar me ngritjen e kapaciteteve të përfituesve nga Thirja e parë në kuadër Programit të bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi-Kosovë

Si pjesë e aktiviteteve që lidhen me përforcimin e kapaciteteve të përfituesve të granteve, janë organizuar dy nga katër trajnime të parashikuara nga Autoriteti Kontraktues (CFCU), Zyra për Integrimin Europian të Malit të Zi, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Republikës së Kosovës dhe Sekretariati i Përbashkët Teknik për …

Read More »

Janë kontraktuar gjashtë projekte në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Mali i Zi – Kosovë 2014-2020

Fillimi i zbatimit të gjashtë projekteve të përzgjedhura në kuadër të Thirrjes së Parë për Projekt-propozime për Programin IPA të Bashkëpunimit Ndërkufitar Mali i Zi – Kosovë 2014-2020 është zyrëtarizuar në mënyrë ceremonijale sot në Prishtinë.   Udhëheqësja e Strukturës operative në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal të Republikës …

Read More »

Në trajnimet dhe punëtoritë e organizuara morën pjesë mbi 80 aplikues potencial të IPA programit të bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi – Kosovë

Sekretariati i Përbashkët Teknik i IPA programeve të bashkëpunimit ndërkufitarë Mali i Zi- Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë, në bashkëpunim me Zyrën për Integrime Evropiane të Malit të Zi, Ministrinë e Financave në Mal të Zi – Drejtorinë për Financimin dhe Kontraktimin e Asistencës së BE-së (CFCU) dhe …

Read More »

Trajnimet mbi ciklin e menaxhimit të projekteve të planikifiuara në periudhen 23 – 25 tetor 2018 në Gjakovë dhe 30 tetor – 01 nëntor 2018 në Beranë

Në kuadër të aktiviteteve përgatitore që zbatohen para publikimit të Thirrjes së Dytë për dërgimin e projekt-propozimeve, Sekretariati i Përbashkët Teknik në bashkëpunim me Strukturat Operative të dy vendeve pjesëmarrëse (Zyra për Integrime Evropiane e Malit të Zi, Ministria e Financave e Malit të Zi– Drejtoria për Financimin dhe Kontraktimin …

Read More »

Ka filluar punën në Prishtinë Zyra Antenë e Sekretariatit të Përbashkët Teknik të IPA II Programit BNK Mali i Zi – Kosovë

Zyra Antenë e Sekretariatit të Përbashkët Teknik (SPT) për IPA Programet e Bashkëpunimit Ndërkufitar Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë 2014-2020 ka filluar me punë në Prishtinë në muajin prill  të vitit 2018. Zyra Antenë e Sekretariatit të Përbashkët Teknik tashmë është funksionale dhe gjendet …

Read More »