Home / Njoftime

Njoftime

Përfunduan trajnimet për aplikuesit potencijal të IPA programit të bashkëpunimit ndërkufitar Mal i Zi- Kosovë 2014-2020

Sekretariati i Përbashkët Teknik me mbështetjen e Strukturave Operative të Programit (Zyren për Integrime Evropiane në Mal të Zi, Ministrinë e Financave të Malit të Zi – Drejtoria për Financimin dhe Kontraktimin e Asistencës së BE-së dhe Ministria e administrimit të pushtetit lokal e Republikës së Kosovës) organizoi dy trajnime …

Read More »

Trajnimet mbi ciklin e menaxhimit të projekteve të planikifiuara në periudhen 23 – 25 tetor në Pejë dhe 30 tetor – 1 nëntor në Bijello Pole

Sekretariati i Përbashkët Teknik në bashkëpunim me Strukturat Operative të dy vendeve pjesëmarrëse (Zyra për Integrime Evropiane e Malit të Zi, Ministria e Financave e Malit të Zi– Drejtoria për Financimin dhe Kontraktimin e Asistencës së BE-së dhe Ministria e administrimit të pushtetit lokal të Republikës së Kosoves) ju fton …

Read More »

U mbajten 55 intervista me ofruesit lokal të shërbimeve turistike

Parku Nacional Prokletije në Mal të Zi dhe Parku Nacional Bjeshkët e Nemuna në Kosovë po bëhen destinacion i preferuar për një numër gjithnjë e më të madh turistësh, sidomos dashamirëve të natyrës dhe alpinizmit. Për të inkurajuar promovimin e potencialit të kësaj zone, si dhe zhvillimin e qëndrueshëm të …

Read More »

THIRRJE PËR PROPOZIME – Thirrje për ofertim – zyrë me qira

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në kuadër të projektit “Masa mbështetëse e Asistencës Teknike (AT) për programet e bashkëpunimit ndërkufitar në mes të vendeve përfituesve të IPA II, nën IPA II 2014“, në kuadër të kontratës për shërbime për veprime të jashtme të Bashkimit Evropian nr. IPA 2015/368-959 me …

Read More »

Publikohet njoftimi mbi Sesionet Informuese

Në Thirrjen e Dytë për dërgimin e projekt-propozime në kuadër të Programit IPA të bashkëpunit ndërkufitar Mal i Zi-Kosovë 2014-2020, përfituesit potencialë mund të aplikojnë me projekte në kuadër të prioriteteve tematike të lidhura me punësimin, mobilitetin e punës dhe përfshirjen sociale dhe kulturore përgjatë kufirit, si dhe me promovimin …

Read More »

THIRRJE PËR PROPOZIME – Thirrje për ofertim – zyrë me qira

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në kuadër të projektit “Masa mbështetëse e Asistencës Teknike (AT) për programet e bashkëpunimit ndërkufitar në mes të vendeve përfituesve të IPA II, nën IPA II 2014, në kuadër të kontratës për shërbime dhe veprime të jashtme të Bashkimit Evropian nr. IPA 2015/368-959 me …

Read More »