Home / Njoftime

Njoftime

Njoftim: Konferenca përfundimtare e IPA Programit të Bashkëpunimit Ndër-kufitar Mali i Zi – Kosova 2011-2013

Ministria për Çështje Evropiane, të premten, me 19 janar 2018, organizon Konferencën përfundimtare të IPA Programit për Bashkëpunim Ndër-kufitar mes Malit të Zi dhe Kosovës 2011-2013 ku pjesëmarrës do të jenë përfituesit e projekteve, përfaqësues të pushteti lokal, shoqerisë civile dhe medieve me ç`rast të pranishmit do të informohen për …

Read More »

Vizitë pune e Ministrit Pejoviq në Sekretariatin e Përbashkët Teknik për Programet e Bashkëpunimit Ndërkufitar me Kosovën dhe Shqipërinë

Themelimi i Sekretariatit të Përbashkët Teknik (SPT) për Programet e Bashkëpunimit Ndërkufitarë Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë për vitet 2014 – 2020 me seli në Podgoricë është dëshmuar të jetë mbështetja e rëndësishme në zbatimin e këtyre programeve bilaterale, u tha në takimin e …

Read More »

U mbajt takimi i 4-të bilateral mes Strukturave Operative të Malit të Zi dhe Republikës së Kosovës në kuadër të Programit IPA të BNK-së Mali i Zi – Kosovë

Takimi i 4-të mes Strukturave Operative të Malit të Zi dhe Republikës së Kosovës në kuadër të Programit IPA të BNK-së Mali i Zi – Kosovë është mbajtur në Podgoricë me 30 Nëntor 2017. Në takim moren pjesë anëtarët e Struktures operative nga Mali i Zi dhe Kosova si dhe …

Read More »

Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020

Drejtoria e Financës dhe Kontraktimit për Asistencën e Fondeve të BE (CFCU), si autoriteti Kontrakutes, në bashkpunim me Sekretariatin e Përbashkët Teknik (SPT), organizuan katër ditë sesione informuese, pas shpalljes së Thirrjes për programin Ndërkufitar Mal i Zi – Kosovë 2014-2020. Sesionet informuese u mbajtën gjatë periudhës 20-23 Mars 2017 …

Read More »

Trajnim mbi Ciklin e Manxhimit të Projekteve organizuar në kuadër të Programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 mbajtur në Pejë

Në kuadër të përgatitjeve për publikimin e Thirrjes së parë për Projekt-propozime në Programin e BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020, Ministria e Punëve Evropiane të Malit të Zi në bashkpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal të Republikës së Kosovës dhe Sekretariatin e Përbashkët Teknik organizuan një …

Read More »

Ditë Informuese/Forum për Kërkim Partnerësh në kuadër të Programit BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 u mbajt në Pejë

Me 6 Mars 2017 Ministria e Punëve Evropiane të Malit të Zi në bashkpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal të Republikës së Kosovës dhe Sekretariatin e Përbashkët Teknik organizuan një Ditë Informuese/Forum për Kërkim Partnerësh në Pejë. Eventi u organizua si pjesë e përgatitjeve për Thirrjen e I-rë …

Read More »