Home / Njoftime

Njoftime

Sesion Informativ Online për Thirrjen e Tretë

Pas publikimit të Thirrjes së Tretë për projekt Propozime në kuadër të Programit IPA për Bashkëpunim Ndërkufitar Mali i Zi-Kosovë 2014-2020 kemi kënaqësinë t’ju informojmë se do të organizohet Sesioni Informativ online, me qëllim të prezantimit të rregullave të Thirrjes së Tretë për Propozime më 25 maj 2021 nga ora …

Read More »

Përfituesit e Thirrjes së dytë brenda Programit Mal i Zi – Kosovë kanë filluar zbatimin e projekteve me vlerë prej 2,4 milion euro

Nga ceremonia solemne e cila është organizuar me rastin e fillimit të zbatimit të projekteve të kontraktuara nga Thirrja e dytë në kuadër të IPA Programit të bashkëpunimit ndërkufitarë Mali i Zi-Kosovë 2014-2020 të financuar nga Bashkimi Evropian, u dërgua mesazhi  që nismat e vlefshme ndërkufitare që Mali i Zi …

Read More »

Ditët Informuese për aplikantët potencialë nga Kosova në kuadër të Ipa programeve të bashkëpunimit ndërkufitar Mal i Zi – Kosovë të planikifiuara në janar të vitit 2021

Në kuadër të aktiviteteve promovuese dhe përgatitore që zbatohen para publikimit të Thirrjeve të treta për dërgimin e projekt-propozimeve, Sekretariati i Përbashkët Teknik, në bashkëpunim me Strukturat Operative (Zyra për Integrime Evropiane e Malit të Zi, Ministria e Financave e Malit të Zi– Drejtoria për Financimin dhe Kontraktimin e Asistencës …

Read More »

Ditët Informuese për aplikantët potencialë nga Mali i Zi në kuadër të Ipa programeve të bashkëpunimit ndërkufitar Mal i Zi – Shqipëri dhe Mal i Zi – Kosovë të planikifiuara janar të vitit 2021

Në kuadër të aktiviteteve promovuese dhe përgatitore që zbatohen para publikimit të Thirrjeve të treta për dërgimin e projekt-propozimeve, Sekretariati i Përbashkët Teknik, në bashkëpunim me Strukturat Operative të tre vendeve (Zyra për Integrime Evropiane e Malit të Zi, Ministria e Financave e Malit të Zi– Drejtoria për Financimin dhe …

Read More »