Home / Njoftime

Njoftime

Merrni pjesë në anketen dhe jepni kontributin tuaj për përmirësimet e programeve të bashkëpunimit ndërkufitarë

Kjo ankete është pjesë e Vlerësimit Afatmesëm të Programeve të Bashkëpunimit Ndërkufitar midis Përfituesve të IPA II, porositur nga Komisioni Evropian, DG NEAR dhe i zbatuar nga një konsorcium që përfshin Particip, ECORYS, ecdpm, FISCUS, ITAD dhe Menaxhimin e Politikave të Oksfordit.   Objektivat e vlerësimit janë: për të bërë …

Read More »

U publikua “Analiza e situatës mjedisore në komunën e Gjakovës”

Në kuadër të projektit të përbashkët “United Against Pollution – Të bashkuar kundër ndotjes eshte publikuar dokumenti “Analizë e situatës mjedisore në komunën e Gjakovës”. Ky dokument paraqet situatën aktuale të mjedisit në komunën tonë, duke përmendur të arriturat por edhe sfidat me të cilat po ballafaqohet komuna e Gjakovës …

Read More »

i2 Space trajnimi: Dizajn grafik për sipërmarrësit

I2 Space trajnimi mbi Dizajnimin grafik për ndërmarrësit u realizua në periudhën nga 8 deri me 10 korrik të vitit 2020 në hapësirat e Qendrës së Kompetencave Podgorica. Qëllimi i këtij trajnimi ishte njohja e pjesëmarrësve me postulatet themelore të dizajnit grafik, bazat e punës në Photoshop (dhe/ose në programin …

Read More »

U organizua trajnimi “Bazat e shtypjes 3D”

Në kuadër të projektit “Vetëpunësimi i të rinjve dhe ndërmarrësia sociale” në periudhën nga 6-7 korriku, në Podgoricë u organizua trajnimi “Bazat e shtypjes 3D”.   Qëllimi i trajnimit ishte që pjesëmarrësit të njihen me botën e 3D, si dhe të mësojnë se si të përdorin teknologjinë 3D për përpjekjet …

Read More »

THIRRJE PËR ANGAZHIMIN E VLERËSUESVE TË PAVARUR TË PROJEKTEVE NËN PROGRAMET IPA BNK MAL I ZI – SHQIPËRI DHE MAL I ZI – KOSOVË 2014-2020

Zyra per Integrime Europiane në Mal të Zi, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave të Malit të Zi – Drejtorinë e Financës dhe Kontraktimit për Asistencën e Fondeve të BE (CFCU).dhe në bashkëpunim me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrinë e Administrimit të …

Read More »