Home / Njoftime / Ditë Informuese/Forum për Kërkim Partnerësh në kuadër të Programit BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 u mbajt në Pejë

Ditë Informuese/Forum për Kërkim Partnerësh në kuadër të Programit BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 u mbajt në Pejë

Me 6 Mars 2017 Ministria e Punëve Evropiane të Malit të Zi në bashkpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal të Republikës së Kosovës dhe Sekretariatin e Përbashkët Teknik organizuan një Ditë Informuese/Forum për Kërkim Partnerësh në Pejë. Eventi u organizua si pjesë e përgatitjeve për Thirrjen e I-rë për propozime në kuadër të programit IPA BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020.

Next Prev
Ditë Informuese/Forum për Kërkim Partnerësh në kuadër të Programit BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 u mbajt në Pejë
Ditë Informuese/Forum për Kërkim Partnerësh në kuadër të Programit BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 u mbajt në Pejë
Ditë Informuese/Forum për Kërkim Partnerësh në kuadër të Programit BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 u mbajt në Pejë
Ditë Informuese/Forum për Kërkim Partnerësh në kuadër të Programit BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 u mbajt në Pejë
Ditë Informuese/Forum për Kërkim Partnerësh në kuadër të Programit BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 u mbajt në Pejë
Ditë Informuese/Forum për Kërkim Partnerësh në kuadër të Programit BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 u mbajt në Pejë
Ditë Informuese/Forum për Kërkim Partnerësh në kuadër të Programit BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 u mbajt në Pejë
Ditë Informuese/Forum për Kërkim Partnerësh në kuadër të Programit BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 u mbajt në Pejë
Next Prev

Më shumë se 40 aplikues potencial nga Mali i Zi dhe Kosova që morën pjesë në Forum morën informacionet e nevojshme mbi mundësitë që ofron ky program. Forumi ishte një mundësi për përfaqsuesit e bashkive, NPO, institucioneve dhe organizatave të ndryshme të shkëmbejnë idetë e tyre për projekte dhe kontaktet respektive në mënyrë që të krijojnë partneritetin e nevojshëm para publikimit të Thirrjes së I-rë për project-propozimeve.

Forumi vuri në dukje objektivat e programit BNK Mal i Zi – Kosovë, parimet e partneritetit, përmbatjen e Udhëzuesit për Aplikantë dhe Paketën e Aplikimit, si dhe kalendarin e eventeve/aktiviteteve për periudhën në vijim. Pjesa kryesore e forumit ishin tre Workshope tematike të organizuara në përputhje me prioritetet tematike specifike të programit, që përfshijnë: Promovimin e Punësimit, lëvizshmëria e krahut/ofertës së punës dhe përfshirjes kulturore dhe sociale përmes kufirit; Mbrotja e Mjedisit, promovimi i ndryshimeve klimatike dhe masave për zbutjen e tij, menaxhimi dhe parandalimi i rreziqeve; Inkurajimi i Turizmit, Kulturës dhe Trashigimisë Natyrore.