Home / Njoftime / Eventi Lançues me rastin e shpalljes së Thirrjes së I-rë për projekt-propozime në programin Mal i Zi – Kosovë

Eventi Lançues me rastin e shpalljes së Thirrjes së I-rë për projekt-propozime në programin Mal i Zi – Kosovë

Me rastin e shpalljes së Thirrjes së I-rë për projekt-propozime në programin Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 Ministria e Punëve Evropiane të Malit të Zi organizoi një konference dhe sesion informues në Podgoricë, gjatë së cilës u prezantuan për aplikuesit potencial prioritetet e programit dhe rregullat e aplikimit të projekt-propozimeve.

Në fjalën hapëse të konferences, Ministri i Punëve Evropiane Aleksandar Andrija Pejoviq kujtoi pjesëmarrësve që programi i ri është vazhdim i bashkpunimit të sukseshëm ndërmejt Malit të Zi dhe Kosovës të filluar në vitin 2010. Ai theksoi se projektet kanë kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në realizimin e qëllimeve konkrete të programit, përfshirë këtu zhvillimin ekonomik të zonës së programit, mbrojtjen e biodiversitetit dhe promovimin e përdorimit të qëndrueshëm të resurseve natyrore, me theks të veçantë në sektorin e agrokulturës dhe pyjeve dhe atë të zhvillimit të turizmit.

Next Prev
Eventi Lançues me rastin e shpalljes së Thirrjes së I-rë për projekt-propozime në programin Mal i Zi - Kosovë
Eventi Lançues me rastin e shpalljes së Thirrjes së I-rë për projekt-propozime në programin Mal i Zi - Kosovë
Eventi Lançues me rastin e shpalljes së Thirrjes së I-rë për projekt-propozime në programin Mal i Zi - Kosovë
Eventi Lançues me rastin e shpalljes së Thirrjes së I-rë për projekt-propozime në programin Mal i Zi - Kosovë
Eventi Lançues me rastin e shpalljes së Thirrjes së I-rë për projekt-propozime në programin Mal i Zi - Kosovë
Eventi Lançues me rastin e shpalljes së Thirrjes së I-rë për projekt-propozime në programin Mal i Zi - Kosovë
Eventi Lançues me rastin e shpalljes së Thirrjes së I-rë për projekt-propozime në programin Mal i Zi - Kosovë
Eventi Lançues me rastin e shpalljes së Thirrjes së I-rë për projekt-propozime në programin Mal i Zi - Kosovë
Eventi Lançues me rastin e shpalljes së Thirrjes së I-rë për projekt-propozime në programin Mal i Zi - Kosovë
Next Prev

Ministri Pejoviq shfrytzoi mundësinë të vëri në dukje se programi i ri me një vlerë torale prej gati 10 million EUR, është një mundësi e shtuar për institucionet dhe organizatat në Mali e Zi dhe Kosovë të punojnë me iniciativa të përbashkëta në mënyrë që të përmirsojnë cilësinë e jetës së njerëzve në zonën ndërkufitare. Ai theksoi se të tre prioritetet e programit janë plotesuese të programit të mëparshëm si dhe të strategive kombëtare të të dy vendeve.

Për rrjedhojë, realizimi i projekteve ndërkufitare në fushën e promovimit të punësimit parashikon përmirsimin e aftesive dhe ndërtimin e kapaciteteve, ndërsa iniciativat e përbashkëta në fushën e mbrotjes së ambientit do të kontribuojnë në parandalimin e integruar dhe kontrollin e ndotjeve, menaxhimin e ekosistemeve dhe përdorimin efiçent të ujrave në mënyrë që të valorizohen resurset natyrore. Ministri Pejovic shtoj gjithashtu se iniciativat e përbashkëta nën prioritetin tematik të tretë, do të adresohen drejt inkurajimit të aktiviteteve të përbashkëta ndërkufitare në fushën e turizmit dhe kulturës, e cila përfshin promovimin e lokacioneve të përbashkëta turistike dhe markave të reja lokale.

Zëvendësministri në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal të Republikës së Kosovës Bajram Gecaj falenderoj Ministrinë e Punëve Evropiane për bashkpunimin cilësor, dhe Delegacionin e BE për mbështetjen e dhënë gjatë zbatimit të programit. Ai deklaroj se objektivi primar i programit ishte të përmirsonte jetën e përdithsme të njerëzve në të dy anët e kufirit dhe ftoj të gjithë aplikuesit potencial të marrin pjesë në sesionet informuese që do të organizohen në ditët në vijim në Bijelo Polje, Pejë dhe Gjakovë.

Drejtore e përgjithshme në detyrë pranë Drejtorisë së Financës dhe Kontraktimit për Asistencën e Fondeve të BE Znj. Katarina Zhivkoviq prezantoi me shumë detaje rregullat e thirrjes së I-rë dhe i kujtoj audiencës se kjo thirrje me një total prej 2 million EUR, do të qëndroj e hapur deri me datë 25 Prill 2017.

Adriana Micu, përfaqsuese e Delegacionit të BE në Malin e Zi, solli në vëmendje rëndësinë e bashkpunimit rajonal, e cila është ndër prioritetet e axhendës së zgjerimit të BE. Ajo vuri theksin në rezultatet e jashtzakonshme që ka arritur Mali i Zi në zbatimin e programeve ndërkufitare dhe nënvizoj se me zbatimin e mbi 130 projekteve Mali i Zi ka një avatazh domethënës ndaj vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimorë.