Home / Njoftime / Merrni pjesë në anketen dhe jepni kontributin tuaj për përmirësimet e programeve të bashkëpunimit ndërkufitarë

Merrni pjesë në anketen dhe jepni kontributin tuaj për përmirësimet e programeve të bashkëpunimit ndërkufitarë

Kjo ankete është pjesë e Vlerësimit Afatmesëm të Programeve të Bashkëpunimit Ndërkufitar midis Përfituesve të IPA II, porositur nga Komisioni Evropian, DG NEAR dhe i zbatuar nga një konsorcium që përfshin Particip, ECORYS, ecdpm, FISCUS, ITAD dhe Menaxhimin e Politikave të Oksfordit.

 

Objektivat e vlerësimit janë:

  • për të bërë një vlerësim të zbatimit të programeve CBC midis 2014-2019;
  • të ofrojë rekomandime për përmirësimin e performancës dhe
  • të mbështesë përgatitjen e programimit të ardhshëm të BNK-së për IPA III në kornizën tjetër të financimit shumëvjeçar.

Tre pyetësorë janë në dispozicion:

  • Pyetësori 1 që adreson përfituesit e granteve të programeve IPA II CBC;
  • Pyetësori 2 që adreson aplikantët e programeve IPA II CBC;
  • Pyetësori 3 që adreson autoritetet lokale në zonat e pranueshme të programeve IPA II CBC.

Ju lutemi vini re se përgjigjet tuaja do të jenë plotësisht anonime. Të dhënat do të përdoren vetëm për qëllimet e vlerësimit dhe nuk do të ndahen me palët e treta.

Pyetësori duhet të zgjasë vetëm rreth 10 minuta dhe do të jetë në dispozicion deri më 14 dhjetor 2020.

Pyetësorët në anglisht dhe në gjuhët lokale janë në dispozicion në internet (kontrolloni lidhjet më poshtë).

 

Anglisht:

Malazisht:

Shqip: