Home / Na kontaktoni

Na kontaktoni

Sekretariati i Përbashkët Teknik i Programeve IPA BNK Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë – Podgorica

Adresa: Beogradska 17, 81 000 Podgorica, Montenegro
Telefon: + 382 20 240 784; + 382 20 240 631;

Zyra e Antenës Prishtinë

Adresa: Kompleksi PRIME, rruga “Tirana”, Hyrja D, kati 5, Zyra nr. 53, Prishtinë, Kosovë
Tel: +383 38 222 202

Sanja TODOROVIC
Drejtuesi i Sekretariatit të Përbashkët Teknik
E-mail: sanja.todorovic@jts-mne-alb-mne-kos.org
Maja RADOVIC
Oficeri per Prokurimet dhe Financat
E-mail: maja.radovic@jts-mne-alb-mne-kos.org
Gazmir RACI
Oficer Projekti, Antenë Prishtinë
E-mail: gazmir.raci@jts-mne-alb-mne-kos.org

Nersada MANDIJA
Oficere Projekti, Antenë Shkodër
E-mail: nersada.mandija@saspac.gov.al

Nikola DJONOVIC
Oficer Projekti
E-mail: nikola.djonovic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Almir CAUSEVIC
Oficer Projekti
E-mail: almir.causevic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Petar BELADA
Asistent Administrativ
E-mail: petar.belada@jts-mne-alb-mne-kos.org