Njoftime

Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020

Drejtoria e Financës dhe Kontraktimit për Asistencën e Fondeve të BE (CFCU), si autoriteti Kontrakutes, në bashkpunim me Sekretariatin e Përbashkët Teknik (SPT), organizuan katër ditë sesione informuese, pas shpalljes së Thirrjes për programin Ndërkufitar Mal i Zi – Kosovë 2014-2020. Sesionet informuese u mbajtën gjatë periudhës 20-23 Mars 2017 …

Read More »

Harta e Zonës së Lejuar