Njoftime

Publikohet numri i pestë i buletinit “Përmirësimi i Bashkëpunimit”

Kemi kënaqësi t’ju prezantojmë botimin e pestë të buletinit “Përmirësimi i Bashkëpunimit” përgatitur nga Sekretariati i Përbashkët Teknik i IPA II Programeve të Bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë 2014-2020.   Në këtë botim ju informojmë mbi:   Aktivitetet e zbatuara në kuadër …

Read More »

Shtigje të reja të çiklizmit ndërkufitare

Projekti Bjeshkët e Nemuna – destinacion natyror tërheqës po zbatohet nga  Agjencia e Zhvillimit Rajonal – Perëndimi (AZHR-Perëndim) dhe Komuna e Pejës në anën e Kosovës, dhe Agjencia Rajonale e Zhvillimit për Bjelasicë, Komovi dhe Prokletije dhe Organizata e Turistike e Plavës në anën malazeze, të cilët kanë filluar me …

Read More »

Harta e deponive e përfunduar

Brenda projektit Të Bashkuar Kundër Ndotjes, icily zbatohet nga komuna e Gjakovës, komuna e Petnjicës, OJQ Let’s Do It Peja dhe Qendra për Zhvillim Rajonal nga Rozhaja kanë vazhduar me aktivitetet në rajonin ndërkufitar.   Përkatësisht, në Petnjicë gjatë pergaditjes se hartës së deponive, janë identifikuar 26 deponi të egra …

Read More »