Njoftime

Trajnimet mbi ciklin e menaxhimit të projekteve të planikifiuara në periudhen 23 – 25 tetor 2018 në Gjakovë dhe 30 tetor – 01 nëntor 2018 në Beranë

Në kuadër të aktiviteteve përgatitore që zbatohen para publikimit të Thirrjes së Dytë për dërgimin e projekt-propozimeve, Sekretariati i Përbashkët Teknik në bashkëpunim me Strukturat Operative të dy vendeve pjesëmarrëse (Zyra për Integrime Evropiane e Malit të Zi, Ministria e Financave e Malit të Zi– Drejtoria për Financimin dhe Kontraktimin …

Read More »

Harta e Zonës së Lejuar