Njoftime

THIRRJE PËR PROPOZIME – Thirrje për ofertim – zyrë me qira

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në kuadër të projektit “Masa mbështetëse e Asistencës Teknike (AT) për programet e bashkëpunimit ndërkufitar në mes të vendeve përfituesve të IPA II, nën IPA II 2014“, në kuadër të kontratës për shërbime për veprime të jashtme të Bashkimit Evropian nr. IPA 2015/368-959 me …

Read More »

Harta e Zonës së Lejuar