Njoftime

Në trajnimet dhe punëtoritë e organizuara morën pjesë mbi 80 aplikues potencial të IPA programit të bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi – Kosovë

Sekretariati i Përbashkët Teknik i IPA programeve të bashkëpunimit ndërkufitarë Mali i Zi- Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë, në bashkëpunim me Zyrën për Integrime Evropiane të Malit të Zi, Ministrinë e Financave në Mal të Zi – Drejtorinë për Financimin dhe Kontraktimin e Asistencës së BE-së (CFCU) dhe …

Read More »