Njoftime

Merrni pjesë në anketen dhe jepni kontributin tuaj për përmirësimet e programeve të bashkëpunimit ndërkufitarë

Kjo ankete është pjesë e Vlerësimit Afatmesëm të Programeve të Bashkëpunimit Ndërkufitar midis Përfituesve të IPA II, porositur nga Komisioni Evropian, DG NEAR dhe i zbatuar nga një konsorcium që përfshin Particip, ECORYS, ecdpm, FISCUS, ITAD dhe Menaxhimin e Politikave të Oksfordit.   Objektivat e vlerësimit janë: për të bërë …

Read More »

Publikohet numri i tetë i buletinit “Përmirësimi i Bashkëpunimit”

Kemi kënaqësi t’ju prezantojmë botimin e tetë të buletinit “Përmirësimi i Bashkëpunimit” përgatitur nga Sekretariati i Përbashkët Teknik i IPA II Programeve të Bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë 2014-2020.   Në këtë botim ju informojmë mbi:   Projektet e financuara brenda thirrjes …

Read More »

U publikua “Analiza e situatës mjedisore në komunën e Gjakovës”

Në kuadër të projektit të përbashkët “United Against Pollution – Të bashkuar kundër ndotjes eshte publikuar dokumenti “Analizë e situatës mjedisore në komunën e Gjakovës”. Ky dokument paraqet situatën aktuale të mjedisit në komunën tonë, duke përmendur të arriturat por edhe sfidat me të cilat po ballafaqohet komuna e Gjakovës …

Read More »