Njoftime

Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020

Drejtoria e Financës dhe Kontraktimit për Asistencën e Fondeve të BE (CFCU), si autoriteti Kontrakutes, në bashkpunim me Sekretariatin e Përbashkët Teknik (SPT), organizuan katër ditë sesione informuese, pas shpalljes së Thirrjes për programin Ndërkufitar Mal i Zi – Kosovë 2014-2020. Sesionet informuese u mbajtën gjatë periudhës 20-23 Mars 2017 …

Read More »

Trajnim mbi Ciklin e Manxhimit të Projekteve organizuar në kuadër të Programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 mbajtur në Pejë

Në kuadër të përgatitjeve për publikimin e Thirrjes së parë për Projekt-propozime në Programin e BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020, Ministria e Punëve Evropiane të Malit të Zi në bashkpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal të Republikës së Kosovës dhe Sekretariatin e Përbashkët Teknik organizuan një …

Read More »