Njoftime

Është filluar me ngritjen e kapaciteteve të përfituesve nga Thirja e parë në kuadër Programit të bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi-Kosovë

Si pjesë e aktiviteteve që lidhen me përforcimin e kapaciteteve të përfituesve të granteve, janë organizuar dy nga katër trajnime të parashikuara nga Autoriteti Kontraktues (CFCU), Zyra për Integrimin Europian të Malit të Zi, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Republikës së Kosovës dhe Sekretariati i Përbashkët Teknik për …

Read More »

Janë kontraktuar gjashtë projekte në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Mali i Zi – Kosovë 2014-2020

Fillimi i zbatimit të gjashtë projekteve të përzgjedhura në kuadër të Thirrjes së Parë për Projekt-propozime për Programin IPA të Bashkëpunimit Ndërkufitar Mali i Zi – Kosovë 2014-2020 është zyrëtarizuar në mënyrë ceremonijale sot në Prishtinë.   Udhëheqësja e Strukturës operative në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal të Republikës …

Read More »

Në trajnimet dhe punëtoritë e organizuara morën pjesë mbi 80 aplikues potencial të IPA programit të bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi – Kosovë

Sekretariati i Përbashkët Teknik i IPA programeve të bashkëpunimit ndërkufitarë Mali i Zi- Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë, në bashkëpunim me Zyrën për Integrime Evropiane të Malit të Zi, Ministrinë e Financave në Mal të Zi – Drejtorinë për Financimin dhe Kontraktimin e Asistencës së BE-së (CFCU) dhe …

Read More »

Harta e Zonës së Lejuar