Njoftime

Ditë informuese/Forumi për kërkimin e partnerëve të planikifiuar në Pejë më 27 dhjetor 2018

Në kuadër të aktiviteteve përgatitore që zbatohen para publikimit të Thirrjes së Dytë për dërgimin e projekt-propozime, Sekretariati i Përbashkët Teknik në bashkëpunim me Strukturat Operative të dy vendeve pjesëmarrëse (Zyra për Integrimin Evropian, Ministria e Financave – Drejtoria për Financimin dhe Kontraktimin e Asistencës së BE-së dhe Ministria e …

Read More »

Përfunduan trajnimet për përfituesit nga Thirrja e Parë nën Programin e IPA Mali i Zi – Kosovë

Me organizimin e trajnimeve mbi temën e raportimit dhe publicitetit dhe vizibilitetit për përfituesit e granteve brenda thirrjes së parë për project-propozime në kuadër të Programit IPA të Bashkëpunimit Ndërkufitar Mali i Zi-Kosovë, janë përfunduar aktivitetet e planifikuara për ngritjen e kapaciteteve të këtyre përfituesve. Trajnimet janë organizuar nga Autoriteti …

Read More »

Është filluar me ngritjen e kapaciteteve të përfituesve nga Thirja e parë në kuadër Programit të bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi-Kosovë

Si pjesë e aktiviteteve që lidhen me përforcimin e kapaciteteve të përfituesve të granteve, janë organizuar dy nga katër trajnime të parashikuara nga Autoriteti Kontraktues (CFCU), Zyra për Integrimin Europian të Malit të Zi, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Republikës së Kosovës dhe Sekretariati i Përbashkët Teknik për …

Read More »

Harta e Zonës së Lejuar