Njoftime

Organizohen trajnimet për stafin e strukturave të programit

Gjatë shtatorit të vitit 2022, janë organizuar dy aktivitete për ngritjen e kapaciteteve për stafin e strukturave operative (Ministria e Çështjeve Evropiane të Malit të Zi, Ministria e Financave e Malit të Zi – Drejtoria për Financa dhe Kontraktimi e Fondeve të BE-së, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të …

Read More »

Organizohet Forumi për përfituesit e projekteve në kuadër të IPA Programit të bashkëpunimit ndërkufitarë Mal i Zi-Kosovë

Strukturat e IPA Programit të bashkëpunimit ndërkufitarë Mal i Zi-Kosovë 2014-2020 organizuan forumin e diskutimit me përfituesit e projekteve të Thirrjes së Dytë për dërgimin e projekt-promozimeve. Ngjarja u mbajt në Hotel Prishtina International (Prishtinë, Kosovë) më daten 16 shtator të vitit 2022 dhe në të morën pjesë përfituesit e …

Read More »

Punëtori ndërkufitare për gazetarët

Sekretariati i Përbashkët Teknik organizoi një punëtori ndërkufitare për gazetarët në kuadër të Programit Mal i Zi – Kosovë me mbështetjen e Strukturave Operative të Programit, Ministrisë së Çështjeve Evropiane të Malit të Zi, Ministrisë së Financave të Malit të Zi – CFCU dhe Ministrisë së Pushtetit Lokal të Kosovës. …

Read More »