Home / Projektet e thirrjes së I / Bjeshkët e Nemuna – destinacion natyror tërheqës

Bjeshkët e Nemuna – destinacion natyror tërheqës

Përfituesit nga granti

Granti total i BE: 360,994.40 €

Vlera totale e projektit: 424,724.70 €

Kohëzgjatja e projektit: 24 months

Rezultatet e pritura të projektit:

  • Infrastrukturë e përmirësuar e turizmit në natyrë;
  • Informata të standardizuara ndër-kufitare në dispozicion të turistëve dhe agjencive turistike;
  • Aktivitete promovuese për promovimin e zonës së synuar si një destinacion atraktiv natyror;

Grupet e synuara (targetuara):

  • Sektori i Biznesit – përafërsisht 100 biznese të ndryshme aktive në industrinë e truizmit;
  • Sektori Qeveritar – organizata turistike në Deçan, Andrijevicë, Beranë dhe Rozhajë, si dhe qeveritë lokale aktive në territorin e synuar në natyrë;
  • Zona të mbrojtura në zonën e synuar (targetuar) – parqet kombëtare Prokletije dhe Bjeshkët e Nemuna, dhe parku rajonal i natyrës Komovi.

Zona e projektit

  • Kosovë: Komuna e Pejës dhe Deçanit.
  • Mali i Zi: Komuna e Plavës, Gucisë, Andrijevicës, Beranës dhe Rozhajës.

Ndikimi i projektit

Ky projekt do të mbështes zhvillimin e mëtutjeshëm ndër-kufitar të zonës Prokletije si një destinacion turistik në natyrë. Do ta përmirësoj infrastrukturën turistike dhe do ta promovoj më shumë të gjithë zonën e synuar nga projekti.

LAJME TË PROJEKTIT

Ka përfunduar projekti Bjeshkët e Nemuna – destinacion natyror tërheqës

Ka përfunduar projekti Bjeshkët e Nemuna – destinacion natyror tërheqës

Projekti Bjeshkët e Nemuna – destinacion natyror tërheqës i zbatuar nga Agjencia Rajonale e Zhvillimit për Bjelasicë, Komovi dhe Prokletije, ...
Mbahet takimi koordinues për shtigjet tematike në Kosovë dhe Malin e Zi

Mbahet takimi koordinues për shtigjet tematike në Kosovë dhe Malin e Zi

Takimi koordinues për shtigjet tematike në Kosovë dhe Malin e Zi, projekt nga programi i bashkëpunimit ndërkufitar “Bjeshkët e Nemuna ...
Shtigje të reja të çiklizmit ndërkufitare

Shtigje të reja të çiklizmit ndërkufitare

Projekti Bjeshkët e Nemuna – destinacion natyror tërheqës po zbatohet nga  Agjencia e Zhvillimit Rajonal – Perëndimi (AZHR-Perëndim) dhe Komuna ...