Home / Projektet e thirrjes së II / Qendrat turistike për oferta më të mira turistike në zonat malore më pak të zhvilluara

Qendrat turistike për oferta më të mira turistike në zonat malore më pak të zhvilluara

Përfituesit nga granti:

Vlera totale e projektit: 462.036,70 €

Granti total i BE: 392.731,20 €

Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Rezultatet e pritura të projektit:

  • Qendrat turistike të vendosura si në Mal të Zi dhe Kosovë;
  • Produkte dhe shërbime të zhvilluara të turizmit veror dhe dimëror;
  • Zona të reja promovohen bashkërisht dhe vendosen në treg.

Grupet e synuara (targetuara):

  • Gratë nga zonat rurale në komunat e Andrijevices dhe Deçanit – të paktën 50;
  • Komunitetet lokale rurale pranë infrastrukturës së re (rreth 2000 banorë);
  • Agjensi udhëtimi që ofrojnë turizëm aktiv – të paktën 10 agjenci.

Zona e projektit:

Komuna e Andrijevicës (Mal i Zi) dhe komuna e Deçanit (Kosovë).

Ndikimi i projektit:

Përmes këtij projekti, një kasolle e re malore do të ndërtohet në Bjeshët e Nemuna në Deçan, ndërsa kasolja ekzistuese në Krivi Do në Andrijevicë do të riparohet dhe pajiset. Përveç kësaj, ofertë shtesë turistike do të zhvillohet rreth këtyre dy qendrave, të cilat do të përfshijnë katunet lokale.

PROJECT NEWS

Panele diellore për familjet që jetojnë në zonat rurale të Malit të Zi dhe Kosovës

RDA Bjelasica, Komovi, Prokletije si pjesë e aktiviteteve të projektit të financuar nga BE mbështeti ...