Home / Njoftime / Punë në sektorin bujqësor për një të ardhme më të mirë të rajonit ndërkufitar të Malit të Zi dhe Kosovës

Punë në sektorin bujqësor për një të ardhme më të mirë të rajonit ndërkufitar të Malit të Zi dhe Kosovës

Ceremonia e solemne u mbajt në Prishtinë me rastin e ndarjes së granteve në kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar midis Malit të Zi dhe Kosovës. Komuna e Andrijevicës aplikoi në kuadër të kësaj Thirrjeje për projekt-propozime dhe u zgjodh për t’u financuar për një projekt që lidhet me zhvillimin e bujqësisë.

Vlera e projektit është rreth 262,545 euro, realizimi i të cilit do të forcojë sektorin bujqësor. Projekti është dedikuar për fermerët dhe të rinjtë nga rajoni i synuar (Andrijevicë, Plavë dhe Berane).

Ky projekt paraqet një hap të madh për Komunën dhe është një nga prioritetet strategjike në periudhën pesëvjeçare dhe zbatimi i tij do të ndikojë ndjeshëm në zhvillimin e mëtejshëm të bujqësisë.

Periudha e planifikuar për zbatimin e projektit është 18 muaj.

Burimi: Komuna e Andrijevices.