Home / Q & A / Q & A – Thirrja e I për Propozime

Q & A – Thirrja e I për Propozime

Për pyetjet, përgjigjet dhe sqarimet e dhëna dhe publikuara nga Autoriteti Kontraktues nëkuadër të Thirrjes së I për propozime, për programin IPA BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020, ju lutemi referojuni linkut në vijim:

Thirrja e I për Propozime