Home / Njoftime / Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020

Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020

Drejtoria e Financës dhe Kontraktimit për Asistencën e Fondeve të BE (CFCU), si autoriteti Kontrakutes, në bashkpunim me Sekretariatin e Përbashkët Teknik (SPT), organizuan katër ditë sesione informuese, pas shpalljes së Thirrjes për programin Ndërkufitar Mal i Zi – Kosovë 2014-2020. Sesionet informuese u mbajtën gjatë periudhës 20-23 Mars 2017 në Malin e Zi dhe Kosovë saktësisht në Podgoricë, BijeloPolje, Gjakovë and Pejë.

Sesionet informuese u organizuan me qëllim përmirsimin e kapaciteteve të aplikuesve potencial nga Mali i Zi dhe Kosova për përgatitjen e projekt-propozimeve në përputhje me kërkesat dhe kriteret e vendosura në Paketën e Aplikimit. Eventet u ndoqën nga një total prej 201 aplikantësh potencial nga Mali i Zi dhe Kosova.

Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 – Bijelo Polje

Next Prev
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Bijelo Polje
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Bijelo Polje
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Bijelo Polje
Next Prev

Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 – Gjakovë

Next Prev
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Gjakova
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Gjakova
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Gjakova
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Gjakova
Next Prev

Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 – Pejë

Next Prev
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Peja
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Peja
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Peja
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Peja
Next Prev

Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 – Podgoricë

Next Prev
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Podgorica
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Podgorica
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Podgorica
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Podgorica
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Podgorica
Sesione Informuese në lidhje me shpalljen e Thirrjes së I-rë në kuadër të programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 - Podgorica
Next Prev