Home / Thirrja për Propozime / Thirrja e I për propozime

Thirrja e I për propozime

Thirrja për propozime për Programin IPA BNK MNE – KOS

Numri i referencës: EuropeAid/138-710/ID/ACT/MULTI

Ju mund të shkarkoni Publikimin e fitueseve të shpallur me 29.01.2019 në linkun në vijim –CBC Programme MNE – KSV 2014-2020, Award list_re-submission.doc

Ju mund të shkarkoni prezantimet nga ditët e Sesioneve Informuse: Presentations MNE KOS.zip, publikuar me 13.04.2017.

Ju mund të shkarkoni Sqarimet këtu: Clarifications CBC MNE-KOS_final.docx, publikuar me 13.04.2017.

Ju mund të shkarkoni Korrigjimin mbi Thirrjen e Parë për projekt Propozime këtu: Corrigendum 1 – 1st Call for Proposals CBC MNE-KOS, corrected version.doc, publikuar me 06.04.2017.

Ju mund të shkarkoni Paketën për Thirrjen pë Projekt Propozime këtu: Application Package.ZIP, publikuar me 10.03.2017.

Ju mund të shkarkoni Njoftimin mbi Sesionet Informuese këtu: Information Session Notice final.doc, publikuar me 10.03.2017.

Ju mund të shkarkoni publikimin lokal: Local publication.DOC, publikuar me 10.03.2017.