Home / Thirrja për Propozime / Thirrja e II për propozime

Thirrja e II për propozime

Thirrja e Dytë për projekt propozime në kuadër të IPA Programit për Bashkëpunim Ndërkufitar Mali i Zi – Kosovë 2014-2020

Numri i referencës: EuropeAid/162-019/ID/ACT/MULTI

Ju mund ta shkarkoni korrigjimin e Publikimin e fitueseve: Publikimi i fituesve CBC MNE-KOS.pdf, i publikuar më 1 Mars 2022.

Ju mund të shkarkoni Publikimin e fitueseve të shpallur me 18.09.2020 në linkun në vijim – Publikimi i fituesve

Ju mund të shkarkoni prezantimet nga ditët e Sesioneve Informuse: Presentacije.zip, publikuar me 4 prill 2019.
Ju mund të shkarkoni Sqarimet këtu: QA_ME-KS 2nd CfP..doc, publikuar me 4 prill 2019.

Ju mund të shkarkoni Njoftimin për Sesionin Infomues në linkun në vijim Information sessions notice.doc , publikuar me 6 shkurt 2019.

 

Ju mund të shkarkoni Paketën për Thirrjen pë Projekt Propozime këtu: CBC Programme MNE-KOS_AP_2nd CfP.ZIP, publikuar me 15 janar 2019.