Home / Thirrja për Propozime / Thirrja e III për propozime

Thirrja e III për propozime

Thirrja e Tretë për projekt propozime në kuadër të IPA Programit për Bashkëpunim Ndërkufitar Mali i Zi – Kosovë 2014-2020

 

Numri i referencës: EuropeAid/171521/ID/ACT/Multi

 

Ju mund të shkarkoni Sqarimet këtu: EuropeAid-171521-ID-ACT-MULTI 3rd CfP for the CBC Programme MNE-KSV Clarifications.pdf, publikuar me 14 prill 2022.

 

Ju mund të shkarkoni prezantimet nga dita e Sesionit Informues: Presentations from Information Session.zip, publikuar me 14 qershor 2021.
Ju mund të shkarkoni Sqarimet këtu: QA_ME-KOS 3rd CfP.pdf, publikuar me 14 qershor 2021.

Ju mund të shkarkoni Njoftimin për Sesionin Infomues në linkun në Information sessions notice.pdf, publikuar me 11 maj 2021.

 

Ju mund të shkarkoni Paketën për Thirrjen pë Projekt Propozime këtu: AP MNE-KOS 3rd CfP.zip, publikuar me 11 maj 2021.