Home / Njoftime / Trajnim mbi Ciklin e Manxhimit të Projekteve organizuar në kuadër të Programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 mbajtur në Pejë

Trajnim mbi Ciklin e Manxhimit të Projekteve organizuar në kuadër të Programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 mbajtur në Pejë

Në kuadër të përgatitjeve për publikimin e Thirrjes së parë për Projekt-propozime në Programin e BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020, Ministria e Punëve Evropiane të Malit të Zi në bashkpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal të Republikës së Kosovës dhe Sekretariatin e Përbashkët Teknik organizuan një trajnim tre-ditorë në Pejë, nga data 7-9 Mars 2017 me temë Cikli i Menaxhimit të Projekteve.

Next Prev
Trajnim mbi Ciklin e Manxhimit të Projekteve organizuar në kuadër të Programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 mbajtur në Pejë
Trajnim mbi Ciklin e Manxhimit të Projekteve organizuar në kuadër të Programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 mbajtur në Pejë
Trajnim mbi Ciklin e Manxhimit të Projekteve organizuar në kuadër të Programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 mbajtur në Pejë
Trajnim mbi Ciklin e Manxhimit të Projekteve organizuar në kuadër të Programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 mbajtur në Pejë
Trajnim mbi Ciklin e Manxhimit të Projekteve organizuar në kuadër të Programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 mbajtur në Pejë
Trajnim mbi Ciklin e Manxhimit të Projekteve organizuar në kuadër të Programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 mbajtur në Pejë
Trajnim mbi Ciklin e Manxhimit të Projekteve organizuar në kuadër të Programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 mbajtur në Pejë
Trajnim mbi Ciklin e Manxhimit të Projekteve organizuar në kuadër të Programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 mbajtur në Pejë
Trajnim mbi Ciklin e Manxhimit të Projekteve organizuar në kuadër të Programit Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 mbajtur në Pejë
Next Prev

Gjate trajnimit, pjesëmarrsit u prezantuan me konceptin e ciklit të Projekteve, analiza e stakeholderave, Matrica Logjike Kuadër si instrumenti planifikues kryesor, plani i aktiviteteve si dhe të gjitha instrumentet/mjetet e hartimit te projektit, menaxhimi i projektit bazuar në analizën e kuadrit logjik. Gjithashtu ata morën përgjigje për të gjitha çështjet e lidhura me menaxhimin e projekteve, buxheti dhe ndryshimet e sistemit të menaxhimit indirekt dhe rregullave të reja proceduriale.