Home / Njoftime / Punëtori për vetëpunësimin e të rinjve dhe ndërmarrësi sociale

Punëtori për vetëpunësimin e të rinjve dhe ndërmarrësi sociale

Në kuadër të projektit të zbatuar nga OJQ Asociacioni për Prosperitet Demokratik – ADP ZID nga Mali i Zi, OJQ Lens dhe Qendra Liberal Demokratike dhe Qendra për Aftësi Kreative janë duke vazhduar fushaten promovuese për promovimin e konceptit të inovacionit social dhe metodave në internet si një nga mundësitë për punësim.

 

Përkatësisht, pas gjashtë punëtorive që janë organizuar në Berane, Rozhajë, Podgoricë, Pejë, Istog dhe Deçan janë publikuar disa thirrje për prokurim, për trajnimin e programeve mësimore, video materialeve dhe marrjen me qira të Hackerspace-it.