Home / O nama

O nama

Zajednički tehinički sekretarijat (ZTS) je administrativno tijelo nadležno za dnevno upravljanje IPA Programom prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo. ZTS je odgovoran za pružanje pomoći potencijalnim aplikantima u traženju projektnih partnera, izgradnji njihovih kapaciteta za pripremu prijedloga projekata (organizacija Foruma za traženje partnera, organizacija obuka za upravljanje projektnim ciklusom) kao i za podršku Ugovornom tijelu u radu sa evaluacionim odborima. ZTS je takodje zadužen za obezbijeđivanje bliske saradnje Operativnih struktura (OS), podršku Zajedničkom odboru za praćenje (ZOP) kroz ulogu sekretarijata, nadgedanje projekata i savjetovanje korisnika grantova, za kampanju i druge aktivnosti vezane za promociju i podizanje svijesti o IPA programima prekogranične saradnje.
Sjedište Zajedničkog tehničkog sekretarijata nalazi se u Podgorici, dok je kancelarija Antene smještena u Prištini.