Home / Buletini

Buletini

Prezantimi i buletinit për IPA programet BNK Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë

Buletini Përmirësimi i bashkëpunimit është përgatitur me qëllim për të informuar publikun e gjerë për aktivitet dhe ngjarjet që zbatohen në kuadër të Programeve IPA BNK Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë 2014-2020.

Numrin e parë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 1 

Numrin e dytë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 2

Numrin e tretë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 3

Numrin e katërt mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 4

Numrin e pestë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 5

Numrin e gjashtë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 6

Numrin e shtatë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 7

Numrin e tetë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 8

Numrin e nëntë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 9

Numrin e dhjetë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 10

Numrin e njëmbëdhjetë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 11

Numrin e dymbëdhjetë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 12

Numrin e trembëdhjetë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 13

Numrin e katërmbëdhjetë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 14

Numrin e pesërmbëdhjetë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 15

Numrin e gjashtëmbëdhjetë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 16

Numrin e shtatëmbëdhjetë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 17

Numrin e tetëmbëdhjetë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 18

Numrin e nëntëmbëdhjetë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 19