Home / Buletini

Buletini

Prezantimi i buletinit për IPA programet BNK Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë

Buletini Përmirësimi i bashkëpunimit është përgatitur me qëllim për të informuar publikun e gjerë për aktivitet dhe ngjarjet që zbatohen në kuadër të Programeve IPA BNK Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë 2014-2020.

Numrin e parë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 1 

Numrin e dytë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 2

Numrin e tretë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 3

Numrin e katërt mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 4

Numrin e pestë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 5